Trijo på väg mot börsnotering genom moderbolaget GreenMerc

Bildkälla: Trijo News

Trijos moderbolag GreenMerc AB (publ) har annonserat sin ambition att notera sina B-aktier på Nordic Growth Market, Nordic SME. Detta strategiska steg förväntas inte bara öka bolagets synlighet på marknaden utan även accelerera dess innovations- och expansionsplaner. Med en bolagsvärdering uppskattad till 200-220 miljoner kronor inför erbjudandet, står GreenMerc inför en lovande framtid.

ANNONS

Ett strategiskt steg för tillväxt och innovation

Noteringen anses vara en viktig milstolpe för GreenMercs kontinuerliga utveckling och expansion. Genom en notering på NGM och en tillhörande spridningsemission av B-aktier, siktar bolaget på att bredda sin aktieägarbas och få tillgång till kapitalmarknaderna både i Sverige och internationellt. Denna strategi stödjer bolagets ambitionsfulla tillväxt- och förvärvsstrategi, som redan visat sig framgångsrik då omsättningen ökat med en tillväxttakt på 26% från kvartal till kvartal under 2023.

Ökad tillväxt i första kvartalet

Under tisdagsmorgonen publicerade GreenMerc ytterligare ett pressmeddelande för att informera om det preliminära resultatet i första kvartalet 2024. Företaget rapporterar en omsättning i kvartalet som preliminärt beräknas till cirka 128 MSEK, vilket innebär en ökning med cirka 66 procent jämfört med föregående kvartal. 

Även EBITDA-resultatet för perioden ökade under kvartalet och är preliminärt cirka 2,5 MSEK

Den fullständiga kvartalsrapporten kommer att offentliggöras den 3 maj 2024.

Notering under andra kvartalet

GreenMerc planerar att genomföra noteringen under det andra kvartalet 2024, förutsatt att alla villkor uppfylls. Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt professionella investerare både inom och utanför landets gränser. Detaljerade villkor och instruktioner kommer att tillkännages närmare noteringen och kommer att vara tillgängliga på bolagets och North Point Securities webbplatser, www.greenmerc.com och www.northpointsec.com.

VD delar sin vision

”Vår vision är att brygga gapet mellan digitala och traditionella finansiella tillgångar, skapa värde för våra kunder och samtidigt fortsätta att vara i framkant av fintech-innovation. Noteringen är en strategisk milstolpe som kommer att ge oss ytterligare synlighet att accelerera vår innovation och expandera vårt erbjudande ytterligare. Detta stärker GreenMercs strategi för att leverera finansiella lösningar som svarar mot de moderna konsumenternas behov. Med en tillväxt på över 26% från kvartal till kvartal under det senaste året, står GreenMerc starkt rustade för framtiden.” förklarar Arvid Börje Ramberg, VD för GreenMerc i ett pressmeddelande. Med en stabil kundbas på över 40 000 registrerade användare och en innovativ plattform är GreenMerc välpositionerade för att fortsätta sin expansion och leverera värde till sina kunder.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

-0,25% (4)
Trijo news (1)
98b694e3-0bef-43ce-b081-541e466ad924

Ta del av de senaste nyheterna.