Svenskt företag nära att tokenisera fastighet värd 200 miljoner kronor

Svenskt företag nära att tokenisera fastighet värd 200 miljoner kronor.

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

I kryptovärlden har det länge pratats om tokenisering av tillgångar. Nu planerar ett svenskt företag att erbjuda tjänsten – och låta allmänheten köpa tokens kopplade till ägarandelar i en fastighet.

ANNONS

Att tokeniserna tillgångar handlar om att dela upp olika typer av resurser, som till exempel skog, guld, eller fastigheter, i mindre delar och sedan sälja dessa i form av tokens.

Ett svenskt företag som nu satsar på det här området är Tokenine.

– De flesta jobbar ju decentraliserat och ska revolutionerna världen. Vi tittade på vad vi tror implementationen för finansbranschen skulle kunna tänkas bli och hur vi skulle kunna använda det här som vanliga finansiella instrument för att skapa en ny typ av likviditetsbaserad ekonomi, säger Shahjahan ”Shadde” Yousuff Khan, grundare och vd för Tokenine.

Planerar att tokenisera fastighet

Shadde Khan berättar att Tokenine i dagsläget har en kund som vill tokenisera en fastighet värd tvåhundra miljoner kronor. Genom att dela upp ägandet av fastigheten i så kallade security tokens, en slags ägartoken som kan ge avkastning till innehavaren, ska folk helt enkelt kunna köpa och äga en mindre del av fastigheten.

Tanken är att fastigheten sedan ska hyras ut och att intäkterna ska delas ut till tokenägarna.

– Du kan köpa in dig för så lite som hundra kronor. När har du kunnat göra det tidigare? Du kanske hellre vill köpa för hundratusen kronor eller till och med tio miljoner kronor. Om hela fastigheten är uthyrd skulle avkastningen kunna vara från några få procent till uppemot tvåsiffriga procentsatser. Det är baserat på vad fastigheten genererar för intäkter. Ett perfekt alternativ till att ha pengar på ett bankkonto, säger Shadde Khan.

De personer som köper dessa tokens kommer dock inte att äga en del av den faktiska fastigheten, utan de kommer i stället att äga aktieandelar i ett bolag som i sin tur äger fastigheten. Detta för att göra processen så enkel som möjlig rent administrativt.

Själva utbetalningen till tokenägarna gör sedan kunden som äger projektet. Tokenine är egentligen bara en teknisk leverantör, berättar Shadde Khan.

Samtal med Finansinspektionen

Men än är inte Tokenine redo att lansera fastighetsprojektet. I dagsläget finns tekniken på plats, men de lagliga och regulatoriska bitarna håller fortfarande på att sättas runt omkring i världen.

Shadde Khan berättar att Tokenine jobbar mycket med så kallad ”compliance”, alltså att ett företags verksamhet följer de aktuella lagar och regler som finns. I Tokenines fall handlar det om att de har fullgoda lösningar för kundkännedom (KYC, know your customer) och skydd för penningtvätt (AML, anti money laundering).

Tanken är att de tokens som skapas inte ska gå att skicka hur som helst. De kommer i stället att vara kopplade till en KYC- och AML-process, vilket innebär att inget värdepapper, alltså security token, ska kunna flyttas till en person som inte genomgått dessa steg.

Stegen regleras med tekniska lösningar, vilket enligt Shadde Khan ger en större tillförlitlighet och spårning av värdepapper än något finansiellt institut i dag kan erbjuda. Därför tror han också att myndigheter kommer att omfamna dessa lösningar i framtiden.

– I Sverige är det lite krångligt än så länge att veta exakt hur man gör, men det är just därför som vi pratar med Finansinspektionen och försöker göra detta enligt de finansiella normerna som finns i Sverige i dag. Det man behöver för att få sälja en token till någon som bor i Europa är att man har ett värdepappersbolag, säger Shadde Khan.

”En risk som finns är om någon lyckas komma igenom KYC och AML-processen med falska handlingar”

Processen är tänkt att gå till så att Tokenine först bygger den aktuella token på ethereums blockkedja åt en kund som vill tokenisera en tillgång. De skapar också en handelsplats till kunden där personer kan köpa dessa tokens.

Sedan kan vem som helst köpa tokenen på fastighetsleverantörens handelsplats. Den hamnar då i en kryptoplånbok som man själv valt.

Vill man däremot tradea sin token måste man skicka den vidare till en kryptobörs som dels har funktionalitet för så kallade security tokens, dels har avtal med Tokenine. En sådan är kryptobörsen ZBX.

Vad ser du för risker med att tokenisera tillgångar?

– En risk som finns är om någon lyckas komma igenom KYC och AML-processen med falska handlingar. Men den risken löper ju även alla banker och finansinstitut. Det viktiga är hur vi verifierar att personen i fråga finns, säger Shadde Khan och fortsätter:

– Den andra risken är hur vi verifierar att fastigheten faktiskt existerar. Det är egentligen samma risk som med ICO:er, att inte någon bara tar alla pengar och drar. Där kräver vi dock att kunderna har oberoende revisorer, till exempel PWC, som faktiskt kan verifiera att sakerna är på plats i det aktuella landet där tokeniseringen sker.

Shadde Khan kommer att berätta mer om tokenisering av tillgångar på Stockholm Blockchain Forum den 11 april.

Följ Trijo News på FacebookTwitter och Telegram.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-04-22 12.48
DALL·E 2024-04-22 12.13.34 - A digital representation of a Bitcoin coin being split in half, symbolizing the halving event
DALL·E 2024-04-18 08.56

Ta del av de senaste nyheterna.