Stort steg för bitcoin-mining i USA – föreslagen energiskatt kan skrotas

Bildkälla: Trijo News

Den senaste politiska debatten i USA kan bli en seger för bitcoin-mining, enligt kongressledamot Warren Davidson. I en uppgörelse för att förhindra att den amerikanska regeringen inte kan betala sin räkningar och där skuldtaket behöver höjas, kan lättnader för bitcoin-mining ingå, vilket skulle innebära att en föreslagen skatt på miningens energianvändning skrotas.

ANNONS

Ett steg framåt för kryptobranschen

Om denna överenskommelse skulle gå igenom skulle det innebära en betydande lättnad för bitcoin-miningindustrin. Som Trijos News rapporterad om tidigare, skulle den föreslagna skatten, som skulle ha tagit en stor bit av mining-företagens vinster, ser nu ut att bli borttagen. Detta innebär goda nyheter för kryptobranschen, då en betydande hinder kan undanröjas, vilket kan leda till fortsatt tillväxt och innovation i branschen.

Förhandlingar kring skuldtaket leder till preliminärt lagförslag

I ljuset av de pressande problemet kring skuldtaket, den gräns som sätter en övre tak för hur mycket pengar regeringen kan låna för att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser, har amerikanska lagstiftare tagit fram ett preliminärt lagförslag.

Bitcoin-miningsskatten ser ut att bli struken

På grund av överenskommelsen mellan Biden och topprepublikanerna om att förhindra USA från att misslyckas med sina skuldåtaganden, verkar Vita husets förslag om att införa höga skatter på bitcoin-miningsektorn vara struket. Davidson indikerade på söndagen att mining-skatten inte kommer att träda i kraft, trots att Vita huset inte har lämnat några nya uppdateringar om skatteförslaget.

Starkt stöd från kryptoindustrin

Pierre Rochard, Vice President för forskning på Riot Platforms, uttryckte oro över att Bitcoin-mining inte nämndes i utkastet till lagförslaget, kallat ”Fiscal Responsibility 5 Act of 2023”. Rochards tweet undrade om det innebar att administrationens föreslagna Digital Asset Mining Energy (DAME) punktskattsförslag hade strukits. Davidson bekräftade i ett svar på Twitter att man lyckats förhindra de föreslagna skatterna på mining.

Betydande skillnader i energianvändning mellan nätverk

Energiskatten för mining introducerades först i mars i år. DAME-skatten skulle gälla både Proof-of-Work (PoW)-nätverk som Bitcoin och Proof-of-Stake (PoS)-nätverk som Ethereum, trots de betydande skillnaderna i deras energianvändningsnivåer. Biden-administrationen påstod att en skatt på 30 procent för mining-företag var nödvändig för att minska miljö- och samhällsskador orsakade av deras aktivitet.

 

 

 

 

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-06-20 12.04.17 - A central image featuring the Trijo logo surrounded by the symbol for Aptos (APT)
DALL·E 2024-06-18 13.41.08 - Bitcoin miners in a large data center selling their bitcoin
ASX_bitocin_etf

Ta del av de senaste nyheterna.