Storbritannien fastställer regler för stablecoins

Bildkälla: Trijo News

Storbritanniens regering har uppdaterat sina planer kring hur fiat-backade stablecoins ska regleras. Ett nytt dokument publicerat den 30 oktober syftar till att både underlätta och reglera användningen av dessa stablecoins inom brittiska betalningskedjor.

ANNONS

Regulatorisk styrning

Enligt dokumentet planerar Storbritanniens finansdepartement att introducera en särskild lagstiftning i parlamentet 2024. Denna lagstiftning kommer att föra regleringen av fiat-backade stablecoins under tillsynsmyndigheten för finansiella sektorns (FCA) ansvarsområde. ”Arrangers of payment” är en ny titel som regeringen överväger för lokala företag. Dessa företag, auktoriserade av FCA, ska säkerställa att utländska stablecoins uppfyller de brittiska standarderna.

Fokus på stablecoins utan fiat-backning

Medan fiat-backade stablecoins kommer att regleras, kommer icke-fiat-backade stablecoins, inklusive algoritmiska stablecoins, inte att tillåtas inom reglerade betalningskedjor. Dokumentet förbjuder dock inte dessa direkt utan reserverar att ”dessa transaktioner kommer att förbli oreglerade”. Departementet betraktar dem i samma ljus som andra obackade kryptovalutor.

Ökad auktoritet för FCA

För standardstablecoins kommer FCA att ha auktoritet att kräva att stablecoin-utfärdare håller alla reserverade medel i säkert förvar reglerat i lagen. Villkoren för detta kommer att anges i FCA:s regler, inklusive förpliktelser vid inlösen i händelse av företagets konkurs. I sådana scenarier kommer brittiska stablecoin-utfärdare att hanteras enligt en konkurslag som infördes i Storbritannien 1986.

Det centrala regelverket för alla typer av krypto, Financial Services and Markets Act, antogs i House of Lords, Storbritanniens parlaments överhus, i juni 2023. Finansdepartementets dokument hänvisar upprepade gånger till denna lag, och kallar den FCMA 2023. Det är under FCMA 2023 som Finansdepartementet, Bank of England och FCA får sina befogenheter att reglera krypto och särskilt stablecoins.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

Trijo news (1)
98b694e3-0bef-43ce-b081-541e466ad924
-0,25% (3)

Ta del av de senaste nyheterna.