Storbritannien samarbetar med kryptoindustrin om lagstiftning för digitala värdepapper

Bildkälla: Trijo News

Storbritanniens regering planerar att samarbeta med finans- och tekniksektorer för att etablera lagstiftning som möjliggör digitala värdepapper, i syfte att bli en ledande kryptoindustrihub.

ANNONS

Digitala värdepapper en central del av Storbritanniens kryptoplaner

Regeringen i Storbritannien har avslöjat planer på att fortsätta sitt samarbete med finansiella tjänster och teknikindustrin. Målet är att skapa nödvändig lagstiftning som banar väg för digitala värdepapper. Detta är en del av landets ambition att bli en central hubb för kryptoindustrin.

Positiv respons på planerad digital sandbox

Den planerade digitala sandboxen (DSS) för värdepapper, som låter företag testa nya produkter med riktiga kunder under reglerad övervakning, har mottagits väl. Svaren på en enkät som distribuerades i juli betonade behovet av flexibla regler inom sandboxen för att anpassa sig till nya användningsfall. De efterfrågade också tydligare skatteregler inom ramen för sandboxen.

Bank of England och FCA övervakar DSS

DSS kommer att övervakas av Bank of England och Financial Conduct Authority, enligt utkast till lagstiftning som publicerades nyligen. Sandboxen kommer att tillåta företag att testa distribuerad blockkedje-teknik, som ligger till grund för krypto, för att digitalisera eller tokenisera traditionella värdepapper och representera dem på en blockkedja. Regeringen planerar att inkludera tillgångar såsom skulder, eget kapital och penningmarknadsinstrument inom ramen för sandboxen, något som efterfrågades av enkätdeltagarna.

Regeringen kommer att arbeta med regulatorer och industrin för att identifiera ytterligare lagstiftningsåtgärder som behövs för att omfatta DSS. Om nödvändigt kan detta underlättas genom ytterligare lagstiftningsinstrument som ändrar DSS, enligt konsultationssvaren.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-06-25 10.06.20 - A horizontal image depicting a government building with a focus on cryptocurrency elements
DALL·E 2024-06-20 12.04.17 - A central image featuring the Trijo logo surrounded by the symbol for Aptos (APT)
DALL·E 2024-06-18 13.41.08 - Bitcoin miners in a large data center selling their bitcoin

Ta del av de senaste nyheterna.