Storbritannien förbjuder försäljning av kryptoderivat – får kritik av branschen

Storbritannien förbjuder all försäljning av kryptoderivat

Bildkälla: Trijo News

Financial Conduct Authority, Storbritanniens motsvarighet till Finansinspektionen, har tagit fram nya regler som från och med nästa år kommer att förbjuda försäljning av så kallade kryptoderivat.

ANNONS

Kryptobranschens relation till olika regulatoriska myndigheter är en komplicerad historia. Tidigare i veckan kunde Trijo News till exempel rapportera om hur kryptoföretaget Ripple hotar att lämna USA på grund av vad man anser vara föråldrade regleringar.

Nu kommer rapporter om en ny lag – den här gången i Storbritannien – som det förmodligen inte kommer talas väl om i kryptobranschen.

Följer kursen på kryptovalutor

Det är Financial Conduct Authority (FCA), den brittiska motsvarigheten till svenska Finansinspektionen, som har tagit fram nya regler som förbjuder försäljning av så kallade derivat på kryptovalutor till privatinvesterare.

Derivat är värdepapper som är kopplade till en underliggande tillgång. Att äga ett kryptoderivat innebär kortfattat att man äger ett finansiellt instrument som följer kursen på en kryptovaluta. På detta vis kan man tjäna pengar på till exempel bitcoinkursen trots att man inte äger själva kryptovalutan.

Från och med den 6 januari 2021 kommer företag – både de som är baserade i Storbritannien och de från utlandet – inte längre få sälja dessa produkter i landet.

Volatilitet bakom beslutet

Anledningen till detta, menar FCA, är bland annat kryptovalutors höga volatilitet.

– Betydande prisvolatilitet, kombinerat med de inneboende svårigheterna att värdera kryptotillgångar på ett tillförlitligt sätt, placerar privatinvesterare i hög risk att drabbas negativt av handel med kryptoderivat. Vi har bevis för att detta händer i betydande skala. Förbudet ger en lämplig skyddsnivå, säger Sheldon Mills, strategi- och konkurrenschef på FCA, i ett pressmeddelande.

Gäller även ETN:er

Förbudet gäller för alla olika typer av derivat som erbjuds för kryptovalutor.

Detta inkluderar dels derivat där investeraren satsar pengar på kryptovalutans framtida pris, som till exempel optioner, terminer och CFD:er. Dels derivat där investeraren helt enkelt köper ett certifikat som representerar bitcoins värde, så kallade ETN:er.

Klagomål från kryptobolag

De nya reglerna gick ut på remiss redan förra hösten. De möttes då av klagomål från det brittiska företaget Coinshares, som står bakom ETN-certifikatet XBT Provider (som handlas bland annat på Stockholmsbörsen).

I ett öppet brev till FCA som publicerades efter att regelförslaget offentliggjorts argumenterar man bland annat för att ETN:er inte uppvisar samma volatilitet som till exempel CFD:er – och därför borde exkluderas från förslaget.

– Vi kan förstå att man förbjuder CFD:er och andra verktyg där investerare riskerar att förlora mer pengar än de satsat. Men att förbjuda ETN:er är att ta det ett steg för långt, säger Townsend Lansing, produktchef på Coinshares, i en telefonintervju med Trijo News.

Enligt produktchefen beror de nya reglerna på att FCA helt enkelt menar att kryptovalutor inte är värda något.

– Det de argumenterar för, och här håller vi inte med, är att bitcoin inte har något inneboende värde. Baserat på det argumentet har de bestämt sig för att förbjuda derivat. Risken med de här reglerna är att de kommer få investerare i Storbritannien att söka sig till oreglerade företag som erbjuder exponering mot digitala tillgångar, säger han.

”FCA går åt fel håll i den här frågan”

På frågan om huruvida FCA:s beslut kommer att ha någon större negativ inverkan på Coinshares blir svaret från Townsend Lansing nekande.

– Vi säljer inte våra ETF:er till privatpersoner i Storbritannien, bara till institutionella investerare. Det kommer vi kunna fortsätta att göra även med de nya reglerna. Däremot har våra brittiska kunder kunnat köpa våra certifikat från sina olika mäklare. Det kommer de inte längre kunna göra. Men eftersom vi är väldigt diversifierade och säljer våra certifikat i flera olika länder kommer det här inte att ha någon signifikant påverkan på oss som företag, säger han.

Ser ni någon risk att andra länder kommer att införa liknande regler?

– Från vårt perspektiv ser det ut som att FCA går åt fel håll i den här frågan. I både EU och USA har man bestämt sig för att reglera, snarare än att förbjuda, den här marknaden. Därför är vi mycket förvånade över det här beslutet, säger Townsend Lansing.

Följ Trijo News på FacebookTwitter och Instagram.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

-0,25% (3)
4f112ab0-eb10-4201-ab3f-b0b9a3a6f9a1
DALL·E 2024-05-15 12.01.23 - Horizontal image depicting a corporate office environment with a large, modern boardroom

Ta del av de senaste nyheterna.