Spillover-effekt: Hur bitcoin och aktiemarknaden påverkar varandra

När bitcoin skapades 2009 fanns det ingen tydlig koppling mellan bitcoin och aktiemarknaden. Efter pandemin uppstod en tydligare korrelation, där aktiemarknaden blev en integrerad del av den digitala tillgångsrevolutionen.

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

När bitcoin skapades 2009 fanns det ingen tydlig koppling mellan bitcoin och aktiemarknaden. Efter pandemin uppstod en tydligare korrelation, där aktiemarknaden blev en integrerad del av den digitala tillgångsrevolutionen.

ANNONS

I en IMF-rapport från 2022 hävdas att kryptotillgångar inte längre bör betraktas som en avvikelse i det finansiella systemet. I början av 2020, under centralbankernas pandemihantering, såg kryptopriser och amerikanska aktier en kraftig prisökning på grund av den expansiva penningpolitik som fördes och en ökad riskaptit från investerare. För närvarande är korrelationen mellan aktier och bitcoin högre än den mellan aktier och andra tillgångar som guld, obligationer av hög kvalitet och stora valutor. Detta tyder på begränsade diversifieringsfördelar och motsäger den ursprungliga uppfattningen om att kryptovalutor inte följer aktiemarknaden.

Bitcoinpriset påverkar aktiemarknaden

IMF-analysen bekräftar vidare att konsekvenserna av bitcoins avkastning och volatilitet på aktiemarknaden och vice versa ökade anmärkningsvärt under 2020-21 jämfört med 2017-19. Således kan ett kraftigt fall i bitcoin-priset leda till att investerare är motvilliga att ta risker på aktiemarknaden.

Spridningseffekterna har också en omvänd inverkan, där fallet i börsindexet får investerare att avstå från att investera i kryptovaluta. IMF-analysen belyser vidare att denna spridningseffekt mellan bitcoin och aktiemarknaden kan eskalera frekvensen av volatilitet på finansmarknaden. Andra faktorer som påverkar sambandet mellan bitcoin och aktier är penningpolitik, politisk osäkerhet, ekonomisk miljö och institutionella investeringar.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-04-16 14.14
DALL·E 2024-04-16 11.11.16 - Illustration of a stock market bell-ringing ceremony at a stock exchange listing
DALL·E 2024-04-15 09.17

Ta del av de senaste nyheterna.