Spanska folket tvekar kring digital euro

Bildkälla: Trijo News

En ny undersökning visar att en majoritet av spanjorerna inte har något intresse av att använda den digitala euron. Trots detta går Spanska Riksbanken framåt med planer på att införa den digitala valutan, det skriver Cointelegraph.

ANNONS

Lågt intresse bland allmänheten och småföretag

En undersökning publicerad av Spanska Riksbanken med titeln ”Studie om kontantvanor” utförd av Ipsos påvisar att endast 20% av allmänheten känner till begreppet ”digital euro”. Bland småföretagsrepresentanter är siffran något högre, men fortfarande låg, med 23%. Även om intresset för den digitala euron var något högre 2022, har stödet sjunkit under 2023. Idag säger 65% av de tillfrågade att de inte skulle använda den digitala euron, en ökning från 58% året innan.

Ungdomar mer positiva

Det finns dock en ljuspunkt när det kommer till intresset för den digitala euron. Den åldersgrupp som visar störst entusiasm är ungdomarna mellan 18–24 år. 36% av denna grupp sa att de skulle använda valutan. Denna siffra sjunker dock med ökande ålder, där endast 7% av de som är äldre än 65 skulle överväga att använda den digitala euron.

Spanska Riksbanken går framåt trots folkets tveksamhet

Trots tveksamheten kring den digitala euron bland allmänheten har Spanska Riksbanken offentliggjort information om den digitala eurons natur och användningsområden. Riksbanken menar att fysiska kontanter ”inte låter oss dra nytta av alla fördelar som den ökande digitaliseringen av ekonomin och samhället erbjuder”. Med den digitala euron hoppas banken att elektroniska betalningar kommer att bli en ännu viktigare del av det finansiella systemet.

Spanien har nyligen visat sitt starka stöd för EU:s satsning på den digitala ekonomin och har beslutat att införa ramverket för Marknader för Krypto-tillgångar (MiCA) sex månader tidigare än den generella tidsgränsen kräver.

Med den pågående digitala transformationen är det spännande att se hur Spanien, med sitt stöd på regeringsnivå men tveksamhet från allmänheten, kommer att navigera i de kommande årens digitala valutalandskap.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

cff2802e-b9b9-4376-812a-09f685eadc0f
trump (3)
trump (2)

Ta del av de senaste nyheterna.