Solana nära $100 när meme-coin hystering fortsätter driva rallyt

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

Solanas SOL närmar sig $100, drivet av fortsatt hype kring blockkedjans snabba transaktioner, låga avgifter och en ström av meme-coins. Värdet låst i Solana-applikationer har ökat till $1,3 miljarder, från $400 miljoner i november, med en markant tillväxt i SOL:s värde trots försäljningstryck från FTX:s konkursbo. Uppmärksamheten kring meme-coins som bonk (BONK) och dogwifhat (WIF) har även bidragit till den senaste tidens uppgång.

ANNONS

Meme-coin hysteri driver Solanas uppgång

Solanas SOL har närmat sig $100 tidigt på fredagen, tack vare den fortsatta hajpen för dess snabba transaktioner och låga avgifter, samt en flod av meme-coins. Denna trend har hållit i sig i tre veckor och bidragit till en stark ökning av SOL:s värde.

Klår ethereum i handelsvolym och nätverksavgifter

Solana har visat sig vara en stark dragningskraft bland on-chain-handlare, där handelsvolymer och nätverksavgifter har överträffat Ethereum. Detta indikerar en växande popularitet och användning av Solana.

Det låsta värdet i Solana-applikationer har ökat betydligt, från $400 miljoner i november till $1,3 miljarder, vilket återspeglar nivåer som senast sågs i juli 2022. Denna ökning understryker den växande förtroendet för Solana-plattformen.

Kryptobörsen FTX konkursbo och dess påverkan

Trots betydande säljtryck från konkursboet av kryptobörsen FTX, som innehöll miljarder dollar värda av SOL, har köptrycket hållit i sig. Detta visar på marknadens starka tro på SOL:s potential.

Mememynt som bonk (BONK) och dogwifhat (WIF) har upplevt en enorm tillväxt, med bonk som ökade över 1,000% i värde i slutet av november. Dessa mynt har lockat tidiga investerare och genererat betydande vinster.

Framtidsutsikter för Solana

Analytiker förväntar sig att Solanas framgång kommer att fortsätta, drivet av växande intresse från detaljhandelsinvesterare. Solana har visat en stadig återhämtning och ett växande intresse i krypto-communityn, vilket bådar gott för dess framtida prestationer.

Google-sökningar på Solana har ökat med 250% under de senaste två månaderna, vilket speglar en stark ökning av användarintresset. Detta har sammanfallit med den explosiva tillväxten av tillgången och stigande priser på relaterade meme-coins.

Ny protokoll och airdrops stärker solana

Solanas blockkedja fortsätter att växa starkt med nya protokoll och relaterade airdrops, som BONK, ACS och JTO, vilka har bidragit till den ökade aktiviteten och intresset för Solana bland användare.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-04-12 12.03.47 - Financial graphics concept for a news article about Hong Kong-listed Bitcoin ETFs unlocking up to $25 billion in demand
DALL·E 2024-04-10 09.33.14 - A digital artwork depicting the growth of cryptocurrency in Germany without any logos
DALL·E 2024-04-09 07.25.44 - A conceptual business office scene illustrating the themes of inflation and artificial intelligence

Ta del av de senaste nyheterna.