Singapore stramar åt reglering av stablecoins

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

I ett försök att öka stabiliteten för envalutastablecoins (SCS) har Singapore’s centralbank offentliggjort ett förnyat regelverk. Regelverket riktar sig särskilt mot stablecoins som är kopplade till antingen Singapore-dollar eller G10-valutor enligt en rapport av Cointelegraph.

ANNONS

Bakgrund till beslutet

Den 15 augusti tillkännagav Monetary Authority of Singapore (MAS) sitt nya ramverk som omfattar stablecoins utfärdade av icke-banker. Dessa stablecoins bör vara knutna till värdet av antingen Singapore-dollar eller G10-valutor som euro, brittiska pund och USA-dollar. Detta gäller specifikt om valutans cirkulation överstiger 5 miljoner Singapore-dollar (motsvarande $3.7 miljoner).

Ramverkets syfte

Ho Hern Shin, vice verkställande direktör för finansiell tillsyn vid banken, betonade att målet med ramverket är att underlätta användningen av stablecoins som ”ett trovärdigt digitalt betalningsmedel och som en bro mellan det traditionella och digitala valutasystemen.” Shin uppmanade även utfärdare av stablecoins att förbereda sig för att uppfylla kraven om de önskar att deras stablecoin blir märkt som reglerad av MAS.

Krav för utfärdare av stablecoins

Ramverket innefattar flera krav:

Värdestabilitet: Reservtillgångar kommer att omfattas av krav rörande deras sammansättning, värdering, förvaring och revision, för att garantera en hög grad av värdestabilitet.

Kapital: Utfärdare av stablecoins måste upprätthålla minimum av bas-kapital samt likvida tillgångar för att minska risken för insolvens.

Inlösen till parvärde: Utfärdare måste återlämna stablecoins till innehavare inom fem arbetsdagar från en inlösenbegäran.

Upplysning: Utfärdare måste lämna adekvata upplysningar till användare, inklusive information om SCS’ värdestabiliseringsmekanism samt rättigheterna för SCS-innehavare och revisionsresultaten av reservtillgångarna.

Endast de utfärdare som uppfyller ramverkets krav kan ansöka om att bli reglerade av MAS. MAS varnade även för att de som felaktigt påstår att deras token är MAS-certifierad kommer att bli bestraffade med böter eller fängelse samt hamna på en varningslista.

Det nya regelverket har tagits fram efter feedback från en offentlig konsultation i oktober 2022. För att ramverket ska träda i kraft måste MAS genomföra ytterligare konsultationer och parlamentet måste godkänna nödvändiga ändringsförslag.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-04-18 08.56
Namnlös design (16)
DALL·E 2024-04-17 10.48

Ta del av de senaste nyheterna.