SEC måste granska Grayscales ETF-ansökan enligt domstolsbeslut

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

En amerikansk domstol har beordrat SEC (Securities and Exchange Commission) att ”upphäva” sitt avslag på Grayscales försök att omvandla sin ”Grayscale Bitcoin Trust” till en börsnoterad fond (ETF) enligt en rapport från CoinDesk.

ANNONS

Historisk beslutsprocess

Grayscale Investments, företaget bakom världens största kryptovalutafond, ansökte först i oktober 2021 om att omvandla sin stängda GBTC-fond till en börsnoterad fond. SEC avslog ansökan, och angav i sitt beslut att ansökan inte hade svarat tillfredsställande på SEC:s frågor om att förhindra marknadsmanipulation, bland annat.

Grayscales omedelbara svar på avslaget

Bara en timme efter att SEC avslog ansökan, överklagade Grayscale beslutet. I överklagandet bad Grayscale den federala appellationsdomstolen för ”District of Columbia Circuit” att granska SEC:s order. Grayscale är en del av företaget Digital Currency Group, som även är moderbolag till CoinDesk.

Framtiden för ETF:en

Efter domstolsbeslutet, där flera stora institutioner ansökte om bitcoin ETFs, inklusive jätten inom kapitalförvaltning, BlackRock, i juni, har GBTC:s rabatt jämfört med den underliggande tillgången minskat till omkring 25%. Detta är den minsta rabatten sedan början av 2022.

Marknadsanalytiker har länge sagt att omvandlingen från en sluten fond till en ETF troligen kommer att eliminera GBTC:s rabatt helt, eftersom ETF:er i allmänhet handlas nära sitt verkliga värde.

”Grayscale-produkten har handlats till en rabatt jämfört med den underliggande tillgången sedan februari 2021. Rabatten fördjupades till ett rekord på 50% i december.”

”Marknadsanalytiker har länge sagt att omvandlingen … kommer att eliminera GBTC:s rabatt helt.”

Förändringar i fondens struktur

Fondens struktur kommer i stort sett att förbli densamma, med några förändringar. Aktierna kommer nu att registreras hos SEC enligt Securities Act från 1933. Före omvandlingen erbjöds GBTC-aktier genom en privat placeringsprocess – vilket innebär att de ursprungligen endast var tillgängliga för ackrediterade investerare och med en bindningstid på sex månader. En annan förändring är att aktierna kommer att uppgraderas från OTC-marknader till NYSE Arca. Den nya strukturen kommer också att tillåta inlösen, vilket tidigare inte var tillåtet.

I skrivande stund har priset på bitcoin ökat med över fem procent sedan nyheten offentliggjordes.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-04-18 08.56
Namnlös design (16)
DALL·E 2024-04-17 10.48

Ta del av de senaste nyheterna.