SEC förväntas avslå alla förslag på bitcoin spot ETF:er i januari, enligt Matrixports analytiker

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

Matrixports analytiker Markus Thielen förutspår att SEC kommer att avslå alla förslag på bitcoin spot ETF:er denna månad. Thielen menar att ansökningarna fortfarande inte uppfyller ett kritiskt krav. Det rapporterar The Block.

ANNONS

Markus Thielen, analytiker på Matrixport, har förutspått att U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) kommer att avslå alla förslag på bitcoin spot ETF:er under januari. Trots frekventa möten och uppdaterade S-1 prospekt mellan ansökande och SEC, påpekar Thielen i en rapport att dessa ansökningar fortfarande inte möter ett kritiskt krav för godkännande.

Politik och regelefterlevnad i fokus

Thielens synvinkel grundar sig i politiska dynamiker och oro för regelefterlevnad. Analytikern argumenterar att även om en ETF skulle bidra till kryptovalutans framgång i USA, ser SEC:s ordförande fortfarande branschen som i behov av strängare regelverk.

Genslers kritiska syn på krypto

”SEC:s ordförande Gensler omfamnar inte krypto i USA, och det kan till och med vara långsökt att förvänta sig att han skulle rösta för att godkänna bitcoin spot ETF:er,” skrev Thielen. ”Detta kan vara uppfyllt senast andra kvartalet 2024, men vi förväntar oss att SEC kommer att avslå alla förslag i januari.”

Konsekvenser av ett avslag

Om bitcoin spot ETF-ansökningarna avslås av SEC denna månad, förväntar sig Thielen att se en kaskad av likvidationer eftersom miljarder dollar i långa bitcoin terminer avvecklas. Detta kan leda till att bitcoins pris sjunker kraftigt, tillbaka till intervallet $36,000 till $38,000. Under onsdagen strax efter lunch uppmärksammades rapporten och bitcoinpriset sjönk med så mycket som 10 procent för att sedan återhämta sig något.

2024 – ett ljus i tunneln

Trots potentiell kortsiktig volatilitet efter ett avslag från SEC, förblir Thielens prognos för 2024 optimistisk. Med hänvisning till historiska mönster av amerikanska valår och Bitcoin-miningcykler förväntar sig Matrixport att bitcoins värde kommer att överstiga sin startpunkt på $42,000 vid årets slut, vilket erbjuder en ljusglimt för långsiktiga investerare mitt i de regulatoriska osäkerheterna.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-04-12 12.03.47 - Financial graphics concept for a news article about Hong Kong-listed Bitcoin ETFs unlocking up to $25 billion in demand
DALL·E 2024-04-10 09.33.14 - A digital artwork depicting the growth of cryptocurrency in Germany without any logos
DALL·E 2024-04-09 07.25.44 - A conceptual business office scene illustrating the themes of inflation and artificial intelligence

Ta del av de senaste nyheterna.