Så fungerar kryptovalutor – här är allt du behöver veta

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

Det är lätt att gå vilse bland alla kryptovalutor. Flödet av information är nästintill oöverskådligt. Den här guiden ger dig en bra överblick över några av de mest avgörande aspekterna.

ANNONS

Kryptodjungeln är som bekant snårig även för en tekniskt insatt person, så det är inte konstigt om vanligt folk känner att tröskeln in är lite väl hög. För den som får upp intresset för bitcoin och upptäcker att det finns tusentals andra kryptovalutor är det lätt att känna sig än mer rådvill.

Förhoppningsvis lägger sig förvirringen något efter att du har läst denna kortfattade guide. Märk väl att kryptorelaterade termer ofta saknar fullständiga definitioner, vilket gör gränsdragningar och definitioner svåra.

Efter bitcoins intåg har otaliga andra kryptovalutor sett dagens ljus i en rasande fart och även om de flesta till stor del liknar varandra är det ett antal ytterligheter som skiljer dem åt. Detta gör spännvidden vad gäller kryptovalutornas syfte och funktion otroligt bred.

Värdeöverföring eller funktion?

Den kanske främsta vattendelaren består i huruvida kryptovalutans syfte är värdeöverföring (medium of exchange) eller funktion (utility). Syftet med bitcoin är förstås, liksom med konventionella valutor, värdeöverföring. Men även den värdebevarande effekten är av betydelse och den begränsade tillgången innebär snarast deflation, till skillnad från konventionella valutor som ju finns i obegränsad mängd.

Uttryck som ”funktionstoken”, eller på engelska ”utility coin”, innebär i stället att valutan främst är tänkt att användas för en viss funktion och kan ofta föreställas som en pollett för en tjänst eller vara som utfärdaren avser att erbjuda.

Exempelvis binance coin, som kryptobörsen Binance utfärdar, kan sägas vara just en utility coin då den ger innehavaren rabatter på deras börs.

Decentralisering eller inte?

Kryptoförespråkare nämner ofta decentralisering som en stor fördel med många kryptovalutor. Klart är att centralisering, som hittills har varit normen, innebär risker i och med att både data och makt är koncentrerad till en plats. Dessutom innebär detta en motpartsrisk i och med att man är underkastad utfärdarens godtycke.

Decentraliserade valutor, som bitcoin, styrs å sin sida inte av en enskild aktör utan genom konsensus hos de drivande aktörerna. Det innebär att man inom gruppen kommer överens och beslutar över utvecklingen genom majoritetsbeslut.

Detta är dock tidsödande och gör att det ofta är svårt att fatta avgörande beslut, vilket centraliserade kryptovalutor inte lider av då en viss aktör ofta har full kontroll över antal coins och hur dessa skapas och fördelas.

Hur skapas och drivs bitcoin?

De flesta har vid det här laget hört talas om mining, vilket är det sätt som bland annat bitcoin drivs av och skapas genom. Detta tillvägagångssätt kallas ”proof of work” (PoW) och innebär att man, genom att ”minea”, investerar tid och energi för att på så sätt skapa nya coins och få makt i beslutsfattandet.

Tid och energi går inte att hacka sig till så denna metod anses fungera som ett effektivt skydd mot detta. Samtidigt kräver detta god tillgång till utrustning och energi, vilket är kostsamt.

Tillvägagångssättet ”proof of stake” (PoS) kräver i stället för tid och energi en insats i form av kryptovalutan i fråga. Denna ger sedan, likt a-aktier i ett företag, rösträtt i beslutsfattandet i förhållande till hur många mynt som innehas. Med andra ord krävs ingen särskild utrustning eller prestation utan allt bygger på hur stor din insats (”stake”) är.

Fler metoder på gång

Utöver dessa metoder arbetas ständigt nya sätt fram, varav den kanske senaste kallas ”proof of space”. Där baseras maktfördelningen på hur stort utrymme (”space”) man upplåter för plattformen.

Exempelvis kan det handla om datalagring och att man får mer makt ju mer hårddiskutrymme man upplåter för andra att lagra data i.

Följ Trijo News på FacebookTwitter och Telegram.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Historiska amerikanska presidenter som kanske hade omfamnat Bitcoin

4d51350c-4bf6-4a41-af0b-2afa7faab120

Bildkälla: Trijo News / DALL·E

Trijo News

info@trijo.co

I takt med att Presidents’ Day firas i USA, väcks spekulationer om tidigare ledare skulle ha varit intresserade av Bitcoin (BTC). Trots nuvarande och föregående presidenters skepsis mot kryptovalutor, tror vissa historiker att vissa forna presidenter kunde ha varit mer öppna för idén.

Andrew Jacksons populistiska inställning

Andrew Jackson, USA:s sjunde president, är känd för sitt folkliga tillvägagångssätt och sitt motstånd mot den tidens finansiella elit. Hans aversion mot den tidiga versionen av Federal Reserve antyder att han kunde ha sympatiserat med Bitcoin-entusiaster som utmanar det etablerade finansiella systemet.

Richard Nixons utmanande valutabeslut

Richard Nixon, USA:s 37:e presidenten, tog ett historiskt steg genom att avskaffa guldmyntfoten 1971, vilket visar på en vilja att ifrågasätta traditionella valutasystem. Denna handling, kombinerat med hans paranoida läggning, tyder på att han kanske hade varit öppen för alternativa valutor som kryptovalutor.

Thomas Jeffersons experimentlusta

Thomas Jefferson, USA:s 3:e presidenten, hade en vision för Amerika som betonade decentralisering och agrara värden. Hans rykte som en experimentell tänkare och nyfikenhet på olika ämnen gör det tänkbart att han hade utforskat kryptovalutor av ren nyfikenhet.

Presidenter som sannolikt hade motsatt sig Bitcoin

Franklin Delano Roosevelt och Woodrow Wilson, båda presidenter under första hälften av 1900-talet, skulle troligen ha sett Bitcoin och dess förespråkare som ett hot mot nationen. Deras fokus på central planering och deras tid under krig gör det sannolikt att de hade varit motståndare till Bitcoin.

Biden och kryptovalutor

Även om president Joe Biden inte direkt har uttryckt personligt stöd för kryptovalutor, har hans administration initierat olika initiativ för att reglera och utforska digitala tillgångar.

Ethereum kan bli den enda digitala tillgången efter bitcoin med en spot-ETF

4bda9424-1247-4795-9819-6f9448406d43

Bildkälla: Trijo News / DALL·E

Trijo News

info@trijo.co

Bernstein pekar ut Ethereum som nästa kandidat för en spot-ETF, med stora förväntningar på institutionella inflöden och staking-belöningar. Ethereum framhävs som en ledare inom smarta kontrakt och decentraliserad finans (DeFi), positionerad för bredare adoption bland institutionella investerare.

Bernstein ser stor potential för Ethereum på ETF-marknaden

I en forskningsrapport från den 19 februari diskuterar den välkända förvaltningsfirman Bernstein Ethereum (ETH) och dess framtidsutsikter vad gäller stakingbelöningar, potentiella institutionella inflöden och godkännande för en ETF. Rapporten framhåller att Ethereum skulle kunna bli den enda kryptovalutan förutom bitcoin som får en spot-ETF, efter att flera företag tagit steg mot att säkra godkännande för en sådan produkt.

Analytiker vid Bernstein uppskattar att chansen för ett godkännande av en ETH-ETF ligger på 50% till maj, med en nästan säker sannolikhet vid årets slut. Institutionella investerare visar ett starkt intresse för Ethereum, inte minst på grund av dess omfattande ekosystem för decentraliserad finansiering (DeFi).

Ethereums nätverk fortsätter att vara ledande inom smarta kontrakt, vilket lockar ett brett utbud av decentraliserade applikationer (dApps). Med sina staking-belöningar, miljövänlig design och institutionella användbarhet för att bygga nya finansmarknader, anses Ethereum vara väl positionerat för bred institutionell adoption.

Mot en Ethereum-ETF

Sedan godkännandet av spot-ETF:er för bitcoin av USA:s värdepappers- och börskommission (SEC), tror analytiker att ETH är näst på tur. Bloomberg-analytikern James Seyffart förutspår ett beslut den 23 maj, medan stora namn som BlackRock, VanEck, Hashdex och Grayscale söker godkännande från SEC.

Nyligen anslöt sig Franklin Templeton till kampen om godkännande för en ETH-ETF, eftersom fler investerare vänder sig till den näst största tillgången. Trots att andra tillgångar har registrerat stora inflöden, är det sannolikt att godkännandet slutar med de två främsta tillgångarna.

I en nyligen genomförd intervju uttryckte Cathie Wood, VD för ARK Invest, en liknande åsikt och sade att SEC sannolikt inte kommer att godkänna fler ETF:er utöver bitcoin och Ethereum. Förutom att vara den näst största kryptovalutan, utmärker sig Ethereum med sin proof-of-stake-konsensusmekanism, som möjliggör för transaktionsvaliderare att tjäna avkastning genom att stakea ETH.

Investerares ögon på Ethereums tillväxt

Under de senaste månaderna har bitcoins tillväxt överträffat Ethereums, men många kommentatorer ser fortfarande optimistiskt på ETH:s tillväxtutsikter. En viktig orsak till bitcoins enorma inflöde jämfört med ETH är kopplat till ETF-siffror, så ett liknande drag från altcoin-jätten kan tända en återhämtning.

Förra året förutspådde institutionella företag Ethereum som kryptovalutan med högst tillväxtpotential. Enkäten genomfördes när Ethereum såg betydande utflöden på den institutionella fronten.

Relaterade artiklar

4d51350c-4bf6-4a41-af0b-2afa7faab120
4bda9424-1247-4795-9819-6f9448406d43
DALL·E 2024-02-19 10.04

Ta del av de senaste nyheterna.