Polisen: Inga fall av grova brott med hjälp av kryptovalutor

Polisen kan inte konstatera några grövre brott med hjälp av kryptovalutor.

Bildkälla: Trijo News

Många hävdar att kryptovalutor mest används till grova brott, men oron är överdriven. I en intervju med Trijo News berättar svenska polisen att det inte finns några misstänka fall av exempelvis penningtvätt eller terrorfinansiering med hjälp av kryptovalutor.

ANNONS

Många som är negativt inställda till kryptovalutor hävdar ofta att de används till brottslighet. Till exempel Microsoft-grundaren Bill Gates går så långt att han hävdar att kryptovalutor dödar människor ”på ett ganska direkt sätt”, genom att de används för att köpa droger, vapen och stödja terrorism. Att sådant förekommer stämmer till viss del, men frågan är i hur stor utrsträckning.

Förra veckan publicerade regeringen i Hong Kong en rapport som visade att säkerhetspolisen där inte hittat några spår av varken penningtvätt eller terrorfinansering med hjälp av kryptovalutor.

Rapporten konstaterar dock att människor har kidnappats och frisläppts mot betalning av kryptovalutor. Det handlar om totalt 167 anmälningar om kidnappning som har kommit in under de senaste fyra åren.

Samma sak i Sverige

En motsvarande rapport har även gjorts i Sverige förra året. Där togs det heller inte upp något riktigt fall där kryptovalutor varit inblandat i kriminell verksamhet. Det som rapporten däremot tog upp är planer på hur man kan motverka terrorfinansiering och penningtvätt med kryptovalutor.

Vad gäller terrorfinansiering visar det sig snarare att den största mängden pengar kommer från statsbidrag i form av studielån, socialbidrag och försäkringspengar, något som Aftonblandet rapporterat. Detta är även något som bekräftas i en brittisk rapport från förra året, enligt Bitcoin News.

Anonymitet och decentralisering är två ord som enkelt kan sammanfatta vissa kryptovalutor. Det kan också vara så att terrorfinansiering och penningtvätt har varit kopplade till bitcoin som betalningsmedel, men varken Finansinspektionen eller polisen kan redovisa något fall där detta har skett.

”Internationellt finns det några exempel, både med terrorfinansiering och ensamagerande som köpt vapen, men såvitt vi känner till finns det inga identifierade fall i Sverige. Flera terrorgrupper har annonserat efter bidrag i bitcoins, dock ej i Sverige, och summorna är sannolikt obetydliga i sammanhanget. De insamlade medlen körs genom en så kallad mixer och därför är de svåra att spåra”, säger Angelica Vallgren, pressekreterare på polisens kommunikationsavdelning, i en intervju med Trijo News.

Hon tillägger också att en genomlysning som gjordes av finanspolisen under 2017 visar att ingen misstänkt terrofinansering med hjälp av kryptovalutor har skett i Sverige.

Enligt Brottsförebyggande rådet var antalet anmälda penningtvättsbrott i Sverige 2 719 stycken i fjol och för ekonomiskt stöd till terrorfinanisering skedde endast ett enda.

Penningtvätt med kryptovalutor

Helene Rosenberg, chef för global kontanthantering på den brittiska banken Barclays, menar att bitcoin har ett rykte om sig att vara anonymt, men att transaktionshistoriken i själva verket är öppen.

”Blockkedjeteknologin i kombination med ett övervakningsverktyg gör det faktiskt enklare att hålla koll på vad som försiggår – mer än vad det traditionellt skulle vara tillgängligt för finansbolag”, skriver hon i en rapport, enligt Forbes.

På många håll verkar det alltså finnas få konstaterade fall där kryptovalutor används för att tvätta pengar eller finansiera terrorbrott. Hur det kommer att se ut framöver är svårt att säga, men en brittisk rapport konstaterar ändå att det är osannolikt att just terrorfinansiering med kryptovalutor kommer att öka i framtiden.

Följ Trijo News på FacebookTwitter och Telegram.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

Trijo news (1)
98b694e3-0bef-43ce-b081-541e466ad924
-0,25% (3)

Ta del av de senaste nyheterna.