Optimal bitcoin-allokering 2023 Var 19,4% enligt ARK Invest

Bildkälla: Trijo News

Enligt ARK Invests årsrapport för 2024 är den optimala allokeringen av bitcoin i investeringsportföljer nästan 20%. Detta är en markant ökning jämfört med tidigare år, med en allokering på 0,5% 2015 och 6,2% 2022. Bitcoin anses vara en effektiv diversifierare och motvikt till traditionella tillgångsslag.

ANNONS

Bitcoin som en diversifieringskraft

I sin årsrapport “Big Ideas” för 2024, skriver ARK Invest, lett av Cathie Wood, att bitcoin (BTC) inte bara är ett nytt investeringsalternativ utan en avgörande komponent för diversifiering av investeringsportföljer. Detta på grund av dess exceptionella tillväxtpotential bland digitala tillgångar.

Historisk avkastning och framtida potential

Med en årlig avkastning som överträffar större tillgångsslag under de senaste sju åren, har den optimala allokeringen till bitcoin ökat till 19,4% under 2023. Detta för att maximera en portföljs riskjusterade avkastning.

Låg korrelation med traditionella tillgångar

Bitcoin har en låg femårig korrelation på 0,27 med traditionella tillgångar, vilket understryker dess fördelar som diversifierare. ARK Invest påpekar att även minimala allokeringar av institutionella investerare kan ha en märkbar inverkan på priset, med tanke på den globala investerbara tillgångsbasen på 250 biljoner dollar.

Marknadsvärde och institutionell efterfrågan

Som den ledande kryptovalutan efter marknadsvärde, har bitcoin ökat med 77,8% under det senaste året enligt CoinDesk Indices data. En nyligen publicerad rapport från JPMorgan tillskriver bitcoins senaste överprestation och årshögsta till ökad institutionell efterfrågan.

Möjlig trendförändring

Trots den positiva utvecklingen varnar ARK Invest för en möjlig björnmarknad. Guppy-indikatorn, som tidigare signalerade en 70% uppgång i bitcoinpriset, tyder nu på en potentiell nedgång.

Avslutning av krypto-vintern

Rapporten noterar även att de flesta av kriserna under krypto-vintern 2022-2023 nu är över. FTX har tillkännagett att de planerar att fullt ut betala tillbaka sina fordringsägare, medan Celsius kommer att distribuera 3 miljarder dollar och aktieandelar i ett nytt företag som en del av sin konkursuppgörelse.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

trump (8)
d6430797-8fde-4527-aa9f-ea0023fd1153
483b41c6-c5c2-4feb-8bfb-1b32797789eb

Ta del av de senaste nyheterna.