Nya rön visar att Bitcoin-mining kan hjälpa att lösa vattenbristen

Bildkälla: Trijo News

Ny data visar att Bitcoin-mining är en av de mest hållbara energibackade industrierna. Dess potential i kampen mot vattenbrist, genom förnybar energi och effektivisering av avsaltning, belyses.

ANNONS

Vattenbrist i världen

I Mellanöstern och Nordafrika kämpar många länder med vattenbrist. Detta beror på minskade nederbördsmängder och ökad vattenanvändning som överstiger regnmängderna. Faktum är att 60 procent av dessa nationer lever under ”svår vattenstress”, och klimatförändringar förväntas förvärra situationen. Dessa områden använder redan mer vatten än vad de får i form av regn.

Avsaltning som lösning

För att bekämpa vattenbrist använder rikare länder som Förenade Arabemiraten avsaltning. Denna process är dock energikrävande och har miljömässiga nackdelar, eftersom 78 procent av energin för avsaltning i UAE kommer från fossila bränslen.

Bitcoin som hjälpmedel

Bitcoin mining kan spela en viktig roll i att lösa vattenbrist genom att stödja förnybar energi. Genom att använda överflödig el från solkraftverk kan Bitcoin-mining bidra till en snabbare utbyggnad av solenergi, vilket i sin tur hjälper till att driva avsaltningsanläggningar på ett mer hållbart sätt. Dessutom kan värmen från Bitcoin-mining återanvändas för avsaltning, vilket gör processen mer kostnadseffektiv.

Ökad tillgång till vatten i Mellanöstern

I Mellanöstern, där vattenbrist är ett stort problem, kan Bitcoin mining bidra till att göra solenergi mer lönsamt och därmed stödja en övergång till förnybar energi. Detta kan hjälpa regionen att uppnå sina mål för vattentillgång utan att äventyra målen för minskade koldioxidutsläpp. Bitcoin mining erbjuder därmed en innovativ lösning för att effektivisera avsaltning och bekämpa vattenbrist.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

trump
-0,25% (4)
Trijo news (1)

Ta del av de senaste nyheterna.