Ny rapport från World Bank – Bitcoinmining är en lösning på naturgasutsläpp

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

I en värld där energianvändningen och miljöpåverkan från naturgasutsläpp är en alltmer angelägen fråga, framträder Bitcoinmining som en innovativ lösning. En ny rapport belyser hur utsläpp kan omvandlas till en produktiv tillgång samtidigt som växthusgasutsläppen minskar markant.

ANNONS

Miljöfördelar med Digital Flare Mitigation (DFM)

Crusoe Energy Systems, ett bolag verksamt inom mining, uppskattar att deras Digital Flare Mitigation (DFM)-system kan minska metanutsläppen med 98 procent och koldioxidekvivalenterna (CO2e) med 41 procent jämfört med traditionella metoder för att hantera metangasutsläpp. ”Detta visar på en betydande miljömässig vinst”, enligt rapporten , och framhäver vikten av att överväga miljöaspekten när man gör ekonomiska beräkningar

Finansiering av Bitcoin mining

”Efterfrågan på finansieringslösningar för Bitcoin mining-utrustning växer”, säger rapporten, där banker kan komma att spela en nyckelroll i en allt mer accepterat bransch. Även om lösningarna för att säkra Bitcoin-investeringar fortfarande är i sin linda, pekar rapporten på att företag som Crusoe Energy Systems ser stor potential i att använda billig energi från metanutsläpp för att minska riskerna i Bitcoin mining-ekonomin.

Utmaningar och möjligheter

Rapporten tar också upp de logistiska och tekniska utmaningar som finns i att skala upp denna typ av lösningar, som konkurrensen om chiptillverkning och behovet av avancerad datorkraft. Men med Bitcoin miningens flexibilitet, som kräver begränsade nätverkskapaciteter och tillåter intermittenta avbrott, är det en lovande kandidat för att utnyttja överskottsenergin från metanutsläpp.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-04-12 12.03.47 - Financial graphics concept for a news article about Hong Kong-listed Bitcoin ETFs unlocking up to $25 billion in demand
DALL·E 2024-04-10 09.33.14 - A digital artwork depicting the growth of cryptocurrency in Germany without any logos
DALL·E 2024-04-09 07.25.44 - A conceptual business office scene illustrating the themes of inflation and artificial intelligence

Ta del av de senaste nyheterna.