Nordea frias i bitcoinrättegång i Norge

I dag kom domen i bitcoinrättegången i Norge.

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

Den norska bitcoinhandlaren Sturle Sunde stämde nyligen banken Nordea för att ha hindrat honom från att skaffa ett konto hos dem. Nu har domen fallit.

ANNONS

Norrmannen Sturle Sunde, som driver bitcoinväxlarföretaget Bitmynt AS, beslutade tidigare i år att stämma banken Nordea efter att de nekat honom att öppna ett konto hos banken, med hänvisning till att han handlar med kryptovalutor.

Trijo News har tidigare rapporterat vilka argument som framförts under rättegången. Dessa kan du läsa här.

Nu har domen från Oslo tingrett fallit, och i den går att läsa att Nordea frikänns, samt att Sturle Sunde döms att betala rättegångskostnaderna om totalt 387 999 norska kronor.

Telefonsamtal som bevisning

Som skäl till domslutet framförs bland annat att banken har en plikt att säkerställa att den inte används som medel för kriminell verksamhet, till exempel penningtvätt och terrorfinansiering, och att Sunde inte har kunnat garantera säkerheten kring sådant.

Under rättegången ska ett telefonsamtal mellan Sunde och Nordea ha framförts som bevisning. I samtalet säger Sunde: ”när jag är osäker väntar jag med att sända bitcoin till jag har undersökt. Då ringer jag vederbörande. Slår upp numret i telefonkatalogen, ringer vederbörande och får tag på mer info. Vid flera tillfällen har jag […] tackat nej för att det har verkat tveksamt”.

Hänvisar till kriminalitet

Domstolen hänvisar också till de vittnesuppgifter polischefen Erik Sneeggen från Kripos, motsvarigeten till Säpo i Norge, givit under rättegången. Sneeggen ska i sitt vittnesmål ha påpekat att bitcoin används av kriminella för handel med vapen och narkotika, och att detta är känt av den norska polisen.

Sneeggen förklarade även att bitcoinväxlare kan ge polisen information om vem som växlat pengar hos dem, och att sådan information kan användas för att ta reda på identiteten hos bitcoinägare. Sunde ska enligt domen ha delat med sig av sådan information i fall som polisen har granskat.

I domen går också att läsa att ”Sunde har fortsatt sin växlingsverksamhet med bitcoin efter att kundförhållandet med Nordea avslutats. Han har emellertid inte velat upplysa om vilken bankförbindelse han använder i dag då han anser detta vara en affärshemlighet”.

”Näringsförbud mot bitcoin”

I en kommentar till den norska tidningen DN.no meddelar Sunde och hans företag att de kommer att överklaga domen.

– Bankerna har de facto infört ett näringsförbud mot bitcoin, skriver han i kommentaren.

Här finns domen att läsa i sin helhet.

Följ Trijo News på FacebookTwitter och Telegram.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Historiska amerikanska presidenter som kanske hade omfamnat Bitcoin

4d51350c-4bf6-4a41-af0b-2afa7faab120

Bildkälla: Trijo News / DALL·E

Trijo News

info@trijo.co

I takt med att Presidents’ Day firas i USA, väcks spekulationer om tidigare ledare skulle ha varit intresserade av Bitcoin (BTC). Trots nuvarande och föregående presidenters skepsis mot kryptovalutor, tror vissa historiker att vissa forna presidenter kunde ha varit mer öppna för idén.

Andrew Jacksons populistiska inställning

Andrew Jackson, USA:s sjunde president, är känd för sitt folkliga tillvägagångssätt och sitt motstånd mot den tidens finansiella elit. Hans aversion mot den tidiga versionen av Federal Reserve antyder att han kunde ha sympatiserat med Bitcoin-entusiaster som utmanar det etablerade finansiella systemet.

Richard Nixons utmanande valutabeslut

Richard Nixon, USA:s 37:e presidenten, tog ett historiskt steg genom att avskaffa guldmyntfoten 1971, vilket visar på en vilja att ifrågasätta traditionella valutasystem. Denna handling, kombinerat med hans paranoida läggning, tyder på att han kanske hade varit öppen för alternativa valutor som kryptovalutor.

Thomas Jeffersons experimentlusta

Thomas Jefferson, USA:s 3:e presidenten, hade en vision för Amerika som betonade decentralisering och agrara värden. Hans rykte som en experimentell tänkare och nyfikenhet på olika ämnen gör det tänkbart att han hade utforskat kryptovalutor av ren nyfikenhet.

Presidenter som sannolikt hade motsatt sig Bitcoin

Franklin Delano Roosevelt och Woodrow Wilson, båda presidenter under första hälften av 1900-talet, skulle troligen ha sett Bitcoin och dess förespråkare som ett hot mot nationen. Deras fokus på central planering och deras tid under krig gör det sannolikt att de hade varit motståndare till Bitcoin.

Biden och kryptovalutor

Även om president Joe Biden inte direkt har uttryckt personligt stöd för kryptovalutor, har hans administration initierat olika initiativ för att reglera och utforska digitala tillgångar.

Ethereum kan bli den enda digitala tillgången efter bitcoin med en spot-ETF

4bda9424-1247-4795-9819-6f9448406d43

Bildkälla: Trijo News / DALL·E

Trijo News

info@trijo.co

Bernstein pekar ut Ethereum som nästa kandidat för en spot-ETF, med stora förväntningar på institutionella inflöden och staking-belöningar. Ethereum framhävs som en ledare inom smarta kontrakt och decentraliserad finans (DeFi), positionerad för bredare adoption bland institutionella investerare.

Bernstein ser stor potential för Ethereum på ETF-marknaden

I en forskningsrapport från den 19 februari diskuterar den välkända förvaltningsfirman Bernstein Ethereum (ETH) och dess framtidsutsikter vad gäller stakingbelöningar, potentiella institutionella inflöden och godkännande för en ETF. Rapporten framhåller att Ethereum skulle kunna bli den enda kryptovalutan förutom bitcoin som får en spot-ETF, efter att flera företag tagit steg mot att säkra godkännande för en sådan produkt.

Analytiker vid Bernstein uppskattar att chansen för ett godkännande av en ETH-ETF ligger på 50% till maj, med en nästan säker sannolikhet vid årets slut. Institutionella investerare visar ett starkt intresse för Ethereum, inte minst på grund av dess omfattande ekosystem för decentraliserad finansiering (DeFi).

Ethereums nätverk fortsätter att vara ledande inom smarta kontrakt, vilket lockar ett brett utbud av decentraliserade applikationer (dApps). Med sina staking-belöningar, miljövänlig design och institutionella användbarhet för att bygga nya finansmarknader, anses Ethereum vara väl positionerat för bred institutionell adoption.

Mot en Ethereum-ETF

Sedan godkännandet av spot-ETF:er för bitcoin av USA:s värdepappers- och börskommission (SEC), tror analytiker att ETH är näst på tur. Bloomberg-analytikern James Seyffart förutspår ett beslut den 23 maj, medan stora namn som BlackRock, VanEck, Hashdex och Grayscale söker godkännande från SEC.

Nyligen anslöt sig Franklin Templeton till kampen om godkännande för en ETH-ETF, eftersom fler investerare vänder sig till den näst största tillgången. Trots att andra tillgångar har registrerat stora inflöden, är det sannolikt att godkännandet slutar med de två främsta tillgångarna.

I en nyligen genomförd intervju uttryckte Cathie Wood, VD för ARK Invest, en liknande åsikt och sade att SEC sannolikt inte kommer att godkänna fler ETF:er utöver bitcoin och Ethereum. Förutom att vara den näst största kryptovalutan, utmärker sig Ethereum med sin proof-of-stake-konsensusmekanism, som möjliggör för transaktionsvaliderare att tjäna avkastning genom att stakea ETH.

Investerares ögon på Ethereums tillväxt

Under de senaste månaderna har bitcoins tillväxt överträffat Ethereums, men många kommentatorer ser fortfarande optimistiskt på ETH:s tillväxtutsikter. En viktig orsak till bitcoins enorma inflöde jämfört med ETH är kopplat till ETF-siffror, så ett liknande drag från altcoin-jätten kan tända en återhämtning.

Förra året förutspådde institutionella företag Ethereum som kryptovalutan med högst tillväxtpotential. Enkäten genomfördes när Ethereum såg betydande utflöden på den institutionella fronten.

Relaterade artiklar

4d51350c-4bf6-4a41-af0b-2afa7faab120
4bda9424-1247-4795-9819-6f9448406d43
DALL·E 2024-02-19 10.04

Ta del av de senaste nyheterna.