Niclas nekades att starta kryptobolag – av Bolagsverket

Niklas nekades att starta kryptobolag – av Bolagsverket.

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

Först tog Bolagsverket ställning mot bitcoin och nekade Niclas Wimmerstedt att starta kryptobolag. Sedan fick han rätt i Förvaltningsdomstolen. Nu har myndigheten överklagat domen.

ANNONS

Att starta kryptobolag i Sverige kan vara utmanade. Det har Niclas Wimmerstedt fått erfara det senaste året.

Tillsammans med några vänner beslutade han sig för att starta ett kryptoinvestmentbolag för lite mer än ett år sedan, skriver Svenska Dagbladet.

Först nekades de ett bankonto av en storbank. Sedan försökte de registrera bolaget hos Bolagsverket genom att använda så kallad apportegendom, något som kan användas i stället för vanliga pengar för att teckna aktier.

Uppfyllde alla krav

Kraven för apportegendom är bland annat att värdet kan fastställas, att egendomen är till nytta för verksamheten samt att den kan tas upp som en tillgång i balansräkningen.

Tanken var att Niclas Wimmerstedt bolag skulle använda bitcoin som insatskapital.

Men trots att alla krav uppfylldes nekades i somras Niclas och hans vänner att registrera sitt bolag hos Bolagsverket.

– Jag trodde faktiskt inte det skulle bli några större problem, reglerna kring apportegendom kändes tydliga och att uppnå de krav som ställs med hjälp av bitcoin kändes oproblematiskt, säger han till Svenska Dagbladet.

Överklagade beslutet

Niclas Wimmerstedt överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

Myndigheten motiverade beslutet genom att mena att bitcoin inte är ett välfungerande betalningsmedel på grund av att tillgångsslaget är alltför osäker, volatil samt att den saknar inneboende värde.

– Om man tillför medel via apportegendom i stället för med kronor, krävs det att egendomen kan värderas på ett tillförlitligt sätt. Och det är den springande punkten här. Vi menar att det inte är fallet med bitcoin och andra kryptotillgångar, säger Erik Janzon, rättschef på Bolagsverket, till tidningen.

SvD: Varför bedömer ni att bitcoin är mer osäkert än exempelvis aktier eller andra typer av tillgångar som också kan vara volatila?

– Bitcoin är en slags immateriell rättighet eller tillgång, värdet bestäms bara med hänsyn till utbud och efterfrågan hos användarna. Det är väldigt stora skillnader mellan kryptotillgångar och aktier eller råvaror. De senare värderas med hänvisning till det fysiska utbudet och ekonomiskt värde, och det finns vedertagna värderingsmodeller.

Har fortfarande inte kunnat starta bolaget

Niclas Wimmerstedt fick dock rätt när domen kom i november.

I den anser Förvaltningsrätten att Bolagsverket inte har rätt att neka honom registrering.

Bolagsverket har i sin tur valt att överklaga domen till kammarrätten, vilket gjort att Niclas och hans vänner fortfarande inte har kunnat starta sitt kryptobolag, skriver Svenska Dagbladet.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-04-12 12.03.47 - Financial graphics concept for a news article about Hong Kong-listed Bitcoin ETFs unlocking up to $25 billion in demand
DALL·E 2024-04-10 09.33.14 - A digital artwork depicting the growth of cryptocurrency in Germany without any logos
DALL·E 2024-04-09 07.25.44 - A conceptual business office scene illustrating the themes of inflation and artificial intelligence

Ta del av de senaste nyheterna.