MicroStrategy ökar sitt bitcoininnehav kraftigt!

Bildkälla: Trijo News

Efter ett nyligen genomfört köp av 155 bitcoin, fortsätter MicroStrategy att markera sitt djupa engagemang för kryptovalutan. Företagets samlade innehav av bitcoinär nu över 158 400 BTC, vilket motsvarar ett värde av ungefär 5,4 miljarder dollar.

ANNONS

Fortsatt ökning av bitcoin-innehav

I oktober månad utökade MicroStrategy sitt bitcoin-innehav med ytterligare 155 bitcoins till en summa av 5,3 miljoner dollar. Denna information delades av företagets grundare och VD, Michael Saylor. I ljuset av bitcoins prisuppgång, där det nyligen nådde en årsbästa på $35,000, har MicroStrategy konsekvent utökat sin investering.

Företaget rapporterar högre intäkter

MicroStrategys ”vanliga” verksamhet går också starkt. Intäkterna har ökat med hela 3 procent i år, vilket motsvarar 129,5 miljoner dollar. Av detta belopp stod prenumerationer och mjukvaruprodukter för 66 miljoner dollar. Även med denna positiva trend rapporterade företaget en förlust på sista raden på 143,4 miljoner dollar för tredje kvartalet, huvudsakligen på grund av förluster från digitala tillgångar och skatteskulder.

Ljusa framtidsutsikter

I skuggan av de ökade förväntningarna på att börshandlade fonder med bitcoin som underliggande tillgång (ETFs) kommer att få sitt regulatoriska godkännande, ser investeringsklimatet ljust ut. Denna optimism märks också i MicroStrategys aktiepris, som har ökat nästan 200 procent i år.

Andrew Kang, ekonomichef på MicroStrategy, kommenterade: “Vårt bitcoin-innehav har nu växt till 158 400 coins, med ett tillskott av 6 067 bitcoins sedan slutet av föregående kvartal. Vår beslutsamhet att förvärva och behålla bitcoin förblir outtröttlig, särskilt givet den positiva utsikten till en bredare institutionell acceptans.”

Trots bitcoins prisvolatilitet under kvartalet har MicroStrategy aktivt identifierat och utnyttjat investeringsmöjligheter, förvärvat 6 067 bitcoins till ett snittpris av 27 590 dollar. Företaget visar också en bestämd tro på sina AI-drivna affärsanalysverktyg, vilket bekräftas av den ökade försäljningen av programvarulicenser och prenumerationstjänster.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

-0,25% (3)
4f112ab0-eb10-4201-ab3f-b0b9a3a6f9a1
DALL·E 2024-05-15 12.01.23 - Horizontal image depicting a corporate office environment with a large, modern boardroom

Ta del av de senaste nyheterna.