MiCA-förordningen har röstats igenom i EU-parlamentet

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

Europeiska unionens lagstiftare röstade på torsdagen för att införa det omtalade MiCA-förordningen, samt en separat lag om kryptotransaktioner. Syftet är att öka säkerheten och transparensen inom kryptovalutasektorn samt att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

ANNONS

EU-parlamentet har godkänt nya regleringar för kryptolicenser och överföring av kryptovaluta inom unionen. Syftet med dessa nya riktlinjer är att öka säkerheten och transparensen i kryptovalutasektorn och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De nya reglerna kommer att träda i kraft inom två år efter att de offentliggjorts i EU:s officiella tidning.

Ny kryptolicens för industrins aktörer

Enligt de nya reglerna kommer företag som arbetar med kryptovalutor, inklusive börser, plånbokstjänster och ICO-arrangörer, att behöva ansöka om en licens för att verka inom EU. Licensen kommer att utfärdas av en nationell tillsynsmyndighet och kommer att gälla i hela EU. För att erhålla en licens måste företagen uppfylla vissa krav, såsom att ha tillräckligt kapital, genomföra regelbundna revisioner och säkerställa att de har åtgärder på plats för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nya regler för transaktioner

De nya reglerna innebär också att alla transaktioner som överstiger 1 000 euro kommer att kräva att avsändaren och mottagaren identifieras. Detta gäller både för överföringar inom och utanför EU. Dessutom kommer företag som erbjuder kryptovalutatjänster att vara skyldiga att rapportera misstänkta transaktioner till de nationella finansiella underrättelseenheterna.

Fokus är ökad säkerhet och transparens

Genom att införa licenskrav och överföringsregler hoppas EU skapa en säkrare och mer transparent miljö för kryptovalutainvesteringar och användning. Reglerna syftar också till att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism genom att kräva att företagen i branschen vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra sådana aktiviteter.

Reaktioner på de nya reglerna från industrin

Beslutet att införa de nya reglerna har fått blandade reaktioner från kryptovalutaindustrin. Vissa menar att regleringarna är nödvändiga för att skydda investerare och förhindra olagliga aktiviteter, medan andra anser att de kan hämma innovation och tillväxt inom sektorn. Det återstår att se hur dessa nya regler kommer att påverka den europeiska kryptovalutamarknaden och hur väl företagen kommer att anpassa sig till de nya kraven.

Tidsplan för implementering

De nya reglerna kommer att träda i kraft inom två år efter att de offentliggjorts i EU:s officiella tidning. Det innebär att företag inom kryptovalutasektorn kommer att ha tid att förbereda sig inför de nya reglerna.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-04-18 08.56
Namnlös design (16)
DALL·E 2024-04-17 10.48

Ta del av de senaste nyheterna.