Människor med lägst kunskap är mest positiva till kryptovalutors framtid

Människor med lägst kunskap är mest positiva till kryptovalutors framtid.

Bildkälla: Shutterstock / Trijo News

Christian Ploog

christian.ploog@trijo.co

Enligt en ny undersökning från den nederländska banken ING är personer som kan minst om kryptovalutor de som är mest positiva till dem.

Människor med låg kunskap om bitcoin och kryptovalutor är också de som är mest positiva till deras framtid. Det visar en ny undersökning från den nederländska banken ING.

Undersökningen, i vilken runt 1 000 personer i olika europeiska länder har tillfrågats, visar dessutom att kunskapsnivån generellt sett är ganska låg.

Låg kunskap

74 procent av de tillfrågade svarade rätt på frågan om kryptovalutor är en form av digitala pengar. Men nästan lika många hade också fel, eller visste inte, när det gällde frågan om huruvida kryptovalutor drivs centraliserat.

Undersökningen visade också att de som kunde minst också var mest positiva medan de som hade mer kunskap också var mer negativt inställda till kryptovalutor.

“Av de 13 procent i Europa som korrekt kunde identifiera ett av de fem uttalandena som antingen sant eller falskt, och därför bedömdes ha låg kunskap, hade de flesta antingen en positiv (43 procent) eller medelpositiv (37 procent) inställning till framtiden för kryptovalutor. Detta var nästan identiskt med dem som korrekt kunde identifiera två eller tre av de fem uttalandena och därmed uppvisade medelkunskap”, står det i undersökningen.

Följ Trijo News på FacebookTwitter och Instagram.

Testa Trijos kryptobörs - helt utan avgifter!

Relaterade artiklar

Ta del av de senaste nyheterna.

close icon

Testa Trijos kryptobörs - helt utan avgifter!

Som Trijo News-läsare får du chansen att testa vår beta redan i dag.