Länderna skapar egen kryptovaluta för att komma undan dollar-beroendet

Bildkälla: Trijo News

Ryssland och Iran är två länder som har utannonserat att de ska utge sin egen kryptovaluta. Denna valuta planeras vara knuten till priset på guld, vilket innebär att deras värde kommer att vara relaterat till priset på guld.

ANNONS

Valutan skall således vara en Stablecoin kopplat till guldpriset och heta ”the token of the Persian Gulf region”.

Mindre känsligt mot inflation

Att Ryssland och Iran väljer att knyta sin kryptovaluta till guldpriset kan ha flera skäl. Till exempel kan det att minska beroendet av dollar och euro, eftersom dessa valutor är de dominerande valutorna på den internationella marknaden. För det andra kan detta också hjälpa till att skydda mot inflation, eftersom guldpriset sällan är så känsligt för inflation som fiat-valutor.

Reaktion mot väst

En annan fördel med att knyta kryptovalutan till guldpriset är att det kan hjälpa till att öka dess stabilitet. Guldpriset är oftast mindre volatilt än fiat-valutor, speciellt i länder som Ryssland och Iran som är på kollisionskurs med västvärlden, vilket innebär att kryptovalutan kommer att vara mindre känslig för prissvängningar. Detta kan göra det mer attraktivt för investerare runt om i världen att investera i kryptovalutan.

Det är viktigt att notera att detta inte är första gången som ett land försökt skapa en kryptovaluta som är knuten till priset på en underliggande tillgång. Venezuela utgav en kryptovaluta 2018 kallad ”Petro” som var knuten till priset på olja, men det har inte visat sig vara ett framgångsrikt försök.

Legalt ramverk måste på plats först

Således, det är fortfarande oklart om Rysslands och Irans kryptovaluta kommer att vara framgångsrika eller inte, och det är också ytterst tveksamt om den kommer att ha någon inverkan på dollarns och eurons inflytande på den internationella handeln. Men det är definitivt något att hålla ögonen på i framtiden när det gäller handel mellan Ryssland och Iran. Men innan ländernas kryptovaluta kommer kunna användas för handel mellan länderna så behöver de enas om reglerna kring kryptovalutor i allmänhet, så det kan antas att lanseringen ligger en bit in i framtiden.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

-0,25% (3)
4f112ab0-eb10-4201-ab3f-b0b9a3a6f9a1
DALL·E 2024-05-15 12.01.23 - Horizontal image depicting a corporate office environment with a large, modern boardroom

Ta del av de senaste nyheterna.