Lagstiftare i Hongkong uppmanar till godkännande av bitcoin ETF:er i stil med USA

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

ANNONS

Ett steg mot global ledarskap inom krypto

Johnny Ng, medlem i Hongkongs lagstiftande råd, understryker vikten av innovation och proaktiva åtgärder för att cementera Hongkongs position som ett globalt centrum för virtuella tillgångar. Han framhäver Securities and Futures Commissions beredskap att ta emot ansökningar för bitcoin ETF:er och betonar nödvändigheten för Hongkong att utnyttja den snabba utvecklingen och hårda konkurrensen inom sektorn för virtuella tillgångar.

Möjligheter genom godkännande av Spot ETF:er

Ng ser godkännandet av bitcoin ETF:er som en betydande möjlighet för Hongkong att positionera sig som en pionjär inom kryptobranschen. Genom att anamma krypto-innovation och implementera proaktiva lagar kan staden locka investeringar och befästa sin status som ett globalt centrum för virtuella tillgångar.

Framsteg inom reglering och utbildning

I december reviderade Hongkongs Securities and Futures Commission och Hongkong Monetary Authority, stadens de facto centralbank, sina befintliga policys gällande krypto-ETF:er. Regulatorerna publicerade två dokument som skissar upp kraven för sådana ETF:er, vilket indikerar deras åtagande att främja en gynnsam miljö för utvecklingen av kryptoinvesteringsprodukter. Ng uppmanar också regeringen att prioritera krypto-utbildning för att öka allmänhetens medvetenhet om virtuella tillgångar samtidigt som risker för bedrägliga aktiviteter minimeras.

Snabbare godkännandeprocess för kryptoprodukter

Efter JPEX-skandalen, som anses vara ett av de största finansiella bedrägerierna i Hongkongs historia, har regeringen påskyndat godkännandeprocessen för kryptoprodukter för att främja regelefterlevnad inom industrin. Detta kan innebära framtida integration av tokeniserade plattformar med banker, vilket skulle kunna utnyttja allmänhetens förtroende för banker för att underlätta tillväxten av den virtuella tillgångsindustrin. Hongkong implementerade också sin nya regleringsram för krypto i juni, vilket möjliggör för detaljhandelsinvesterare att handla med virtuella tillgångar.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-04-22 12.48
DALL·E 2024-04-22 12.13.34 - A digital representation of a Bitcoin coin being split in half, symbolizing the halving event
DALL·E 2024-04-18 08.56

Ta del av de senaste nyheterna.