Kryptoexperten Eric Wall om omstridda ”stock-to-flow”-modellen: ”En löjlig teori”

Kryptoexperten Eric Wall om omstridda "stock-to-flow"-modellen: "En löjlig teori".

Bildkälla: Trijo News

En populär modell för att förutspå bitcoinpriset är den så kallade ”stock-to-flow”-modellen. Nu kritiseras den av Eric Wall, investeringschef på kryptofonden Arcane Assets.

ANNONS

Inför bitcoins halvering som skedde under måndagen har många diskussioner uppstått i kryptovärlden om vilken modell för att förutspå bitcoinpriset som är mest korrekt.

En av de vanligaste är den så kallade ”stock-to-flow”-modellen. Den handlar om förhållandet mellan bitcoins marknadsvärde och att tillgången är begränsad.

Den monetära inflationen i bitcoin, som regleras av halveringen som sker vart fjärde år, krymper nämligen samtidigt som marknadsvärdet historiskt sett har ökat. Tesen för ”stock-to-flow”-modellen bygger på att det finns ett statistiskt samband där, och att bitcoinpriset därför borde fortsätta stiga.

Modellen lanserades i mars 2019 av en analytiker som går under pseudonymen ”Plan B”.

Kritik mot modellen

Men inte alla är förtjusta i den här modellen. Eric Wall, investeringschef på kryptofonden Arcane Assets, är en av kritikerna.

Han menar att vem som helst borde begripa att bitcoins värde i huvudsak växer i takt med kryptovalutans populäritet, inte i linje med ett förutbestämt schema.

– Det är en löjlig teori, för slutsatsen blir att bitcoins prisutveckling skulle vara känd på förhand, inprogrammerad i källkoden. Ändå har en betydande del av dagens bitcoinförespråkare och förståsigpåare anammat konceptet. Det går nästan inte att diskutera bitcoins pris i dag utan att den här modellen tas upp, säger Eric Wall till Trijo News.

Kan vara relevant

Anledningen till att så många verkar tro på ”stock-to-flow”-modellen är för att den trots allt är mer rimlig än nästan all typ av arbete av den här sorten som har gjorts tidigare, menar Eric Wall.

– Modellen framställs dessutom som att ha underbyggts med hjälp av sofistikerade ekonometriska metoder. Även på det teoretiska planet har modellen stöd, eftersom den i grova drag kan appliceras på andra tillgångsslag som ädelmetaller, säger Eric Wall.

På ett sätt menar han att ”stock-to-flow”-modellen till och med är relevant.

– Men det huvudsakliga för bitcoin i det avseendet är att det finns en slutgiltigt begränsad mängd (21 miljoner), inte den nuvarande monetära inflationstakten. Under tiden där emellan spelar andra faktorer som efterfrågan en mer betydande roll. Teorin är helt enkelt enbart löst motiverad, men det räcker för folk, säger Eric Wall.

Följ Trijo News på FacebookTwitter och Instagram.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

72bd2010-0f6f-4d07-b28f-fbd34290aa38
trump (10)
1d7b4dc5-680c-4a06-a5c5-fc154dc5a2cd

Ta del av de senaste nyheterna.