Kryptoägandet i USA stabilt trots marknadsoro

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

En ny rapport från den amerikanska centralbanken Federal Reserve visar att majoriteten av kryptoägarna i USA stannade kvar på marknaden under det turbulenta året 2022. Trots kollapser i kryptoekosystemet och en ogynnsam makroekonomisk klimat, minskade användningen av kryptovalutor endast marginellt jämfört med året innan. Artikeln tar en närmare titt på rapportens resultat och vad de avslöjar om användningen av kryptovalutor bland amerikanska vuxna.

ANNONS

Kryptoägandet stabilt trots marknadsturbulens

Enligt Federal Reserves rapport minskade andelen vuxna som ägde eller använde kryptovalutor under året endast med 2 procentenheter. Det innebär att 10 procent av de vuxna i USA höll fast vid sina kryptovalutor, trots det ogynnsamma marknadsklimatet och kollapser inom kryptoekosystemet.

Investeringar i kryptovalutor avtar

Rapporten visar att investeringsivern i kryptovalutor minskade under 2022. Endast 8 procent av användarna uppgav att de köpte kryptovalutor som en investering, jämfört med 11% året innan. Användningen av kryptovalutor för betalningar och inköp förblev också låg, med endast 2% av de vuxna som använde kryptovalutor i båda åren.

Kryptoadoption fortsätter att domineras av yngre användare

Den största gruppen av kryptohandlare var mellan 30 och 44 år, där 15 använde kryptovalutor. Det följdes av 14 procent av de vuxna i åldern 18 till 29 år, 10 procent av de i åldern 45 till 59 år och endast 3 procent av de över 60 år. Detta tyder på att användningen av kryptovalutor fortfarande är mest utbredd bland yngre användare.

Könsskillnader i användningen av kryptovalutor

Män använde kryptovalutor i dubbel så hög grad som kvinnor. Enligt rapporten använde 14 procent av männen kryptovalutor jämfört med endast 7 procent av kvinnorna.

Enligt enkätsvar använde respondenterna kryptovalutor för att uppnå snabbare transaktioner och förbättrad integritet vid transaktioner.

Kryptovalutor som en alternativ betalningsmetod för de utan banktjänster

Rapporten visar också att de som saknar banktjänster och tillhör en lägre inkomstgrupp använder kryptovalutor för icke-investeringsrelaterade transaktioner i större utsträckning än de med högre inkomst och tillgång till banktjänster. Rapporten påpekar att 5 procent av de utan banktjänster använde kryptovalutor för finansiella transaktioner, jämfört med 3 procent bland de med banktjänster. Dessutom använde 4 procent av respondenterna med en årlig familjeinkomst under 25 000 dollar kryptovalutor för finansiella transaktioner, vilket var dubbelt så många som någon annan inkomstgrupp.

 

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

t (100)
DALL·E 2024-03-04 10.11
DALL·E 2024-03-04 09.50

Ta del av de senaste nyheterna.