Japan närmar sig lansering av digital Yen

Bildkälla: Trijo News

Japan är på väg att lansera sin digitala valuta, digitala yen, med regeringen och centralbanken som förbereder nödvändig lagstiftning. Även om ett officiellt beslut ännu inte fattats, påskyndar Bank of Japan utvecklingen, delvis på grund av Kinas framsteg med sin egen CBDC.

ANNONS

Första mötet om systemdesign

Japans regering och Bank of Japan höll nyligen sitt första möte för att diskutera systemdesignen för den digitala yenen. Där togs viktiga frågor upp, såsom framtida utmaningar och en rad rättsliga frågor relaterade till CBDC (Central Bank Digital Currency).

Fokus ligger på att bygga en stark juridisk grund inför lanseringen för att undvika rättsliga hinder längre fram. Förslag inkluderar ändringar i Bank of Japan Act samt i brotts- och civilbalken.

Privata sektorns inblandning

Vid ett möte förra året diskuterades rollfördelningen mellan Bank of Japan och mellanliggande banker. Det talades även om att låta privata företag delta i projektet, samtidigt som man säkerställer rättvis konkurrens.

Säkerhet och interoperabilitet

Säkerhet och hantering av användarinformation är av högsta vikt, liksom interoperabilitet mellan CBDC och andra betalningsmetoder. Möjligheter för gränsöverskridande betalningar diskuterades också.

Kortföretaget MasterCard har uttalat sig om att CBDC:er ännu inte är redo för bred användning, vilket pekar på att det fortfarande finns utmaningar att övervinna.

Japans steg mot en digital yen visar på landets vilja att vara i framkanten av digitala valutor och dess möjliga påverkan på det globala finansiella landskapet. Med tanke på den ökande konkurrensen från andra nationer, som Kina, är detta ett viktigt strategiskt drag för Japan.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-06-25 10.06.20 - A horizontal image depicting a government building with a focus on cryptocurrency elements
DALL·E 2024-06-20 12.04.17 - A central image featuring the Trijo logo surrounded by the symbol for Aptos (APT)
DALL·E 2024-06-18 13.41.08 - Bitcoin miners in a large data center selling their bitcoin

Ta del av de senaste nyheterna.