Franklin Templeton ansöker om Ethereum ETF

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

Investmentfirman Franklin Templeton har lämnat in en ansökan till den amerikanska SEC för en spot Ethereum exchange-traded fund (ETF), vilket gör dem till det senaste i en växande lista över förvaltare som eftersträvar kryptovalutabaserade ETF:er. Med Coinbase Custody som Ether-förvaring och Bank of New York Mellon som administratör, stärker detta förslaget Franklin Templetons närvaro på kryptomarknaden.

ANNONS

Franklin Templeton utökar sin kryptoportfölj

Franklin Templeton, en välkänd investmentfirma, har officiellt ansökt om en spot Ethereum ETF hos den amerikanska värdepappers- och börskommissionen (SEC). Detta steg markerar företagets ambition att bredda sin investeringsportfölj inom kryptovalutasektorn. Med Coinbase Custody som ansvarar för förvaring av Ether och Bank of New York Mellon som kontantförvaltare, administratör och transferagent, positionerar sig Franklin Templeton starkt i tävlingen om att tillhandahålla innovativa finansiella produkter.

En växande trend bland förvaltare

Franklin Templeton ansluter sig till en imponerande skara av förvaltare såsom BlackRock, Fidelity, Grayscale, och många fler, som alla har ansökt om att starta spot Ethereum ETF:er. Denna trend stärker det växande intresset för kryptovalutabaserade investeringsprodukter, särskilt med tanke på de nyligen godkända spot Bitcoin ETF:erna av SEC. Franklin Templeton uttrycker optimism för sin spot Bitcoin ETF:s framtid, trots lägre handelsvolymer jämfört med större aktörer, och förväntar sig ökad tillväxt inom denna nisch.

Bitcoin spot ETF:er lockar miljarder

Sedan lanseringen av spot Bitcoin ETF:er i USA har det rapporterats om inflöden på 2,8 miljarder dollar. Dessa ETF:er, som erbjuder en bro mellan traditionella finansmarknader och digitala tillgångar, har snabbt blivit populära tack vare sin förmåga att efterlikna Bitcoins pris utan att investerare behöver hantera själva kryptovalutan. Detta pekar på en stark efterfrågan och ett växande intresse för kryptovalutainvesteringar bland allmänheten.

Ethereum Gas-avgifter skjuter i höjden

Samtidigt har Ethereum, som är den näst största kryptovalutan efter Bitcoin, sett en markant ökning av gasavgifterna, något som inte skådats sedan mars 2023. Denna uppgång drivs av intresset för en ny experimentell tokenstandard, ERC-404, vilket har lett till betydligt högre transaktionskostnader. Detta understryker den ständigt föränderliga och dynamiska naturen av kryptovalutamarknaden.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Historiska amerikanska presidenter som kanske hade omfamnat Bitcoin

4d51350c-4bf6-4a41-af0b-2afa7faab120

Bildkälla: Trijo News / DALL·E

Trijo News

info@trijo.co

I takt med att Presidents’ Day firas i USA, väcks spekulationer om tidigare ledare skulle ha varit intresserade av Bitcoin (BTC). Trots nuvarande och föregående presidenters skepsis mot kryptovalutor, tror vissa historiker att vissa forna presidenter kunde ha varit mer öppna för idén.

Andrew Jacksons populistiska inställning

Andrew Jackson, USA:s sjunde president, är känd för sitt folkliga tillvägagångssätt och sitt motstånd mot den tidens finansiella elit. Hans aversion mot den tidiga versionen av Federal Reserve antyder att han kunde ha sympatiserat med Bitcoin-entusiaster som utmanar det etablerade finansiella systemet.

Richard Nixons utmanande valutabeslut

Richard Nixon, USA:s 37:e presidenten, tog ett historiskt steg genom att avskaffa guldmyntfoten 1971, vilket visar på en vilja att ifrågasätta traditionella valutasystem. Denna handling, kombinerat med hans paranoida läggning, tyder på att han kanske hade varit öppen för alternativa valutor som kryptovalutor.

Thomas Jeffersons experimentlusta

Thomas Jefferson, USA:s 3:e presidenten, hade en vision för Amerika som betonade decentralisering och agrara värden. Hans rykte som en experimentell tänkare och nyfikenhet på olika ämnen gör det tänkbart att han hade utforskat kryptovalutor av ren nyfikenhet.

Presidenter som sannolikt hade motsatt sig Bitcoin

Franklin Delano Roosevelt och Woodrow Wilson, båda presidenter under första hälften av 1900-talet, skulle troligen ha sett Bitcoin och dess förespråkare som ett hot mot nationen. Deras fokus på central planering och deras tid under krig gör det sannolikt att de hade varit motståndare till Bitcoin.

Biden och kryptovalutor

Även om president Joe Biden inte direkt har uttryckt personligt stöd för kryptovalutor, har hans administration initierat olika initiativ för att reglera och utforska digitala tillgångar.

Ethereum kan bli den enda digitala tillgången efter bitcoin med en spot-ETF

4bda9424-1247-4795-9819-6f9448406d43

Bildkälla: Trijo News / DALL·E

Trijo News

info@trijo.co

Bernstein pekar ut Ethereum som nästa kandidat för en spot-ETF, med stora förväntningar på institutionella inflöden och staking-belöningar. Ethereum framhävs som en ledare inom smarta kontrakt och decentraliserad finans (DeFi), positionerad för bredare adoption bland institutionella investerare.

Bernstein ser stor potential för Ethereum på ETF-marknaden

I en forskningsrapport från den 19 februari diskuterar den välkända förvaltningsfirman Bernstein Ethereum (ETH) och dess framtidsutsikter vad gäller stakingbelöningar, potentiella institutionella inflöden och godkännande för en ETF. Rapporten framhåller att Ethereum skulle kunna bli den enda kryptovalutan förutom bitcoin som får en spot-ETF, efter att flera företag tagit steg mot att säkra godkännande för en sådan produkt.

Analytiker vid Bernstein uppskattar att chansen för ett godkännande av en ETH-ETF ligger på 50% till maj, med en nästan säker sannolikhet vid årets slut. Institutionella investerare visar ett starkt intresse för Ethereum, inte minst på grund av dess omfattande ekosystem för decentraliserad finansiering (DeFi).

Ethereums nätverk fortsätter att vara ledande inom smarta kontrakt, vilket lockar ett brett utbud av decentraliserade applikationer (dApps). Med sina staking-belöningar, miljövänlig design och institutionella användbarhet för att bygga nya finansmarknader, anses Ethereum vara väl positionerat för bred institutionell adoption.

Mot en Ethereum-ETF

Sedan godkännandet av spot-ETF:er för bitcoin av USA:s värdepappers- och börskommission (SEC), tror analytiker att ETH är näst på tur. Bloomberg-analytikern James Seyffart förutspår ett beslut den 23 maj, medan stora namn som BlackRock, VanEck, Hashdex och Grayscale söker godkännande från SEC.

Nyligen anslöt sig Franklin Templeton till kampen om godkännande för en ETH-ETF, eftersom fler investerare vänder sig till den näst största tillgången. Trots att andra tillgångar har registrerat stora inflöden, är det sannolikt att godkännandet slutar med de två främsta tillgångarna.

I en nyligen genomförd intervju uttryckte Cathie Wood, VD för ARK Invest, en liknande åsikt och sade att SEC sannolikt inte kommer att godkänna fler ETF:er utöver bitcoin och Ethereum. Förutom att vara den näst största kryptovalutan, utmärker sig Ethereum med sin proof-of-stake-konsensusmekanism, som möjliggör för transaktionsvaliderare att tjäna avkastning genom att stakea ETH.

Investerares ögon på Ethereums tillväxt

Under de senaste månaderna har bitcoins tillväxt överträffat Ethereums, men många kommentatorer ser fortfarande optimistiskt på ETH:s tillväxtutsikter. En viktig orsak till bitcoins enorma inflöde jämfört med ETH är kopplat till ETF-siffror, så ett liknande drag från altcoin-jätten kan tända en återhämtning.

Förra året förutspådde institutionella företag Ethereum som kryptovalutan med högst tillväxtpotential. Enkäten genomfördes när Ethereum såg betydande utflöden på den institutionella fronten.

Relaterade artiklar

4d51350c-4bf6-4a41-af0b-2afa7faab120
4bda9424-1247-4795-9819-6f9448406d43
DALL·E 2024-02-19 10.04

Ta del av de senaste nyheterna.