Ethereums framtidsvision: Köra en fullnod på mobiltelefonen

Trijo News

info@trijo.co

Vitalik Buterin, medgrundare till Ethereum, delade sin vision för att decentralisera och förbättra nätverkets skalbarhet. Han talar om möjligheten att i framtiden köra fullständiga noder direkt på mobila enheter.

ANNONS

Mobil decentralisering

Under Korea Blockchain Week diskuterade Buterin utmaningarna med decentralisering och skalbarhet som Ethereum står inför. Han förklarade: “På längre sikt finns det en plan att behålla helt verifierade Ethereum-noder där du bokstavligen kunde köra den på din telefon”, och upprepade en punkt på Etheureums roadmap.

Utmaningar med fullnoder

För närvarande kräver en fullständig nod hårdvaruspecifikationer som är en SSD större än 2 TB, tillsammans med 16 GB RAM. Detta har ökat nätverkets centralisering, då de flesta fullnoder körs på centraliserade servrar, såsom Amazon Web Services. Buterin lyfte fram sex centrala problem för att decentralisera Ethereum-nätverket, och beskrev fullnoder som en “stor del av pusslet.”

Tekniska lösningsförslag

För att möjliggöra fullständiga noder på mobila enheter, pekade Buterin på Etheureums roadmap, som inkluderar “stateless clients” som använder “Verkle Trees”. Med denna teknik kan hårdvarukraven för att köra fullnoder på nätverket minskas avsevärt. Buterin betonade dock att implementeringen av detta tillvägagångssätt kommer med “tekniska problem”, som kan lösas inom en “10- till 20-års tidsskala.”

Utöver detta tog han upp andra centraliseringsbekymmer, inklusive behovet av en bredare distribution av staked ETH och förenklad dokumentation.

 

Följ Trijo News på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Kom igång

Relaterade artiklar

Ta del av de senaste nyheterna.