Ethereum utvecklare fastställer tidsplan för slutliga ‘Dencun’ testnätuppgraderingar

Bildkälla: Trijo News

Ethereum-utvecklare har meddelat de sista stegen för blockkedjans största uppgradering på 12 månader, känd som Dencun, med testkörningar planerade på Sepolia och Holesky testnäten den 30 januari och 7 februari. Denna viktiga uppgradering syftar till att införa ”proto-danksharding” för att minska transaktionskostnader på lager 2 och göra data billigare på blockchain.

ANNONS

Sista stegen före lanseringen på huvudnätet

Ethereum utvecklare förbereder sig för att genomföra de slutliga testerna av Dencun-uppgraderingen på två viktiga testnät – Sepolia och Holesky. Dessa test är avgörande steg inför lanseringen på Ethereum huvudnät, och förväntas äga rum den 30 januari och 7 februari.

Dencun – En viktig uppgradering för Ethereum

Dencun representerar en betydande uppgradering för Ethereum blockchain, som kommer att möjliggöra “proto-danksharding“. Denna tekniska funktion syftar till att sänka kostnaderna för transaktioner pålager 2, samtidigt som den tillgängliggör billigare data på blockkedjan.

Genomgång på testnät före huvudlansering

Innan Dencun aktiveras på huvudblockkedjan, kommer utvecklarna att genomföra en generalrepetition av protokolländringarna på Sepolia och Holesky testnäten. Detta följer efter en uppgradering på Goerli testnätet, som trots några mindre problem lyckades genomföras.

Schemaläggning för huvudnätet

Efter testerna på Holesky testnätet den 7 februari, planerar utvecklarna att fastställa ett datum för när Dencun ska träffa Ethereum huvudnät. Målet är att detta ska ske i slutet av februari eller i början av mars. Tim Beiko, protokollstödsledare på Ethereum Foundation, påminner om att nu är rätt tid att uppdatera noder på dessa nätverk.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-06-20 12.04.17 - A central image featuring the Trijo logo surrounded by the symbol for Aptos (APT)
DALL·E 2024-06-18 13.41.08 - Bitcoin miners in a large data center selling their bitcoin
ASX_bitocin_etf

Ta del av de senaste nyheterna.