Därför kommer kryptovalutor att fullständigt förändra världen

Bildkälla: Trijo News

KRÖNIKA. Är kryptovalutor bara ett sätt att snabbt bli rik eller fyller de ett djupare syfte? Libertarianer brukar tala sig varma om möjligheterna till skattefrihet och frånvaron av kontroll och tillsyn. Men faktum är att kryptovalutor kan innebära avgörande förbättringar för hela mänskligheten.

ANNONS

Det här är en debattartikel som ursprungligen publicerades på Trijo News 2018-05-30

Att många på kort tid har skapat stora rikedomar med hjälp av kryptovalutor hörs ofta. Förhoppningen att snabbt bli rik är onekligen en stark drivkraft i kryptovärlden. Skrapar man under ytan upptäcker man dock stora möjligheter till ökad rättvisa och maktfördelning.

Dessa möjligheter omfattar allt från att ge människor tillgång till bankrelaterade tjänster till att hela den globala ekonomin på sikt kan ändras. Detta då ett alternativ till dollar och guld nu finns i form av till exempel bitcoin.

Möjligheter för tredje världen

Människor på landsbygden i tredje världen saknar ofta helt möjligheter till grundläggande finansiella tjänster, såsom ett bankkonto, och detta anses vara ett stort hinder i kampen mot fattigdom. Bara det faktum att vem som helst, med tillgång till internet och en dator eller mobiltelefon, numera digitalt kan förvara sina pengar utgör en revolution i sig.

Fram till i dag har även möjligheterna att hitta finansiärer till projekt i tredje världen varit väldigt begränsade, så möjligheten att i stället söka riskkapital genom en ICO (initial coin offering) innebär ett viktigt verktyg för otaliga uppstartsföretag.

Färre mellanhänder

Dessutom öppnas möjligheten för vem som helst att, trots begränsat kapital, investera i projekt som förr varit otillgängliga. Dagens system av etablerade riskkapitalister och affärsänglar har alltså fått konkurrens. Att styra rörligheten av tillgångar är även ett sätt för totalitära regimer att kontrollera sina medborgare, men med kryptovalutorna kommer också ett motmedel mot detta.

Även om många länder rör sig mot allt mer liberala marknader med ökad valfrihet återstår fortfarande ett antal branscher med monopol- eller oligopolliknande situationer, till exempel inom elektricitet. Även här kan blockkedjeteknik förändra spelplanen då den öppnar upp för nya aktörer och för samman producenter och konsumenter på ett sätt som hittills varit omöjligt. Att utesluta mellanhänder är något blockkedjan generellt har stora möjligheter att göra, vilket så klart innebär effektivitet.

Maktförskjutning

Decentralisering av makt är förstås inte önskvärt för den som har makten i dag. Detta gäller inte bara stater och myndigheter, utan även många företag som nu, på grund av centraliserade tjänster som Facebook, har otroligt mycket makt och kunskap. Också bankväsendet har fram till nyligen haft monopol på många tjänster av yttersta vikt för samtliga medborgare och många kan vittna om problematiken – och orättvisan – som detta innebär. Allt detta kommer att förändras med blockkedjeteknik.

Varken att många länder helt eller delvis är beroende av den amerikanska dollarn eller att många ogillar den maktcentrering som detta innebär är några nyheter. Skulle emellertid till exempel bitcoin stabilisera sig skulle detta innebära ett attraktivt alternativ till dollarn och därmed ställa dagens världsordning på spel.

Kryptovalutor kan alltså utgöra ett verktyg för ökad demokratisering och inkludering. All denna frihet kommer dock med ansvar och detta ansvar är inte myndigheterna riktigt beredda att släppa till oss. Med tanke på hur mycket ansvar vi ofrivilligt(?) har tilldelats i och med PPM-systemet (och alla miljarder det har kostat otaliga sparare) känns denna omtanke inte särskilt konsekvent.

Naturligtvis gör myndigheterna rätt i att gå försiktigt fram och tills kunskapsnivån har höjts, både bland befolkningen och kanske framför allt hos myndigheterna själva, lär det dröja innan avgörande ändringar införs.

Kryptovalutor beskrivs ofta som ett högspekulativt investeringsslag utan faktiskt värde eller nytta, men faktum är att de har alla möjligheter att bli den avgörande faktorn till en utveckling mot frihet, självbestämmande och maktfördelning.

Trijo News

Vill du skicka in en debattartikel till oss? Mejla den till [email protected].

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

-0,25% (3)
4f112ab0-eb10-4201-ab3f-b0b9a3a6f9a1
DALL·E 2024-05-15 12.01.23 - Horizontal image depicting a corporate office environment with a large, modern boardroom

Ta del av de senaste nyheterna.