Därför är bitcoins ”halvering” så viktig – kan utlösa en kursrusning

Därför är bitcoins "halvering" så viktig – kan utlösa en kursrusning.

Bildkälla: Trijo News

Bitcoins så kallade ”halvering” närmar sig. Men vad innebär det exakt – och vad kan det komma att ha för påverkan på bitcoinkursen? Trijo News reder ut begreppen.

ANNONS

För att förstå bitcoins ”halvering” måste vi först reda ut vad så kallade miners gör. Miners är datorer som håller igång bitcoinnätverket. De tävlar mot varandra genom att lösa svåra matematiska ekvationer – och den miner som vinner den tävlingen får möjlighet att lägga till (verifiera) ett nytt block, fullt med bitcointransaktioner, i blockkedjan.

Som belöning för detta arbete, ett slags incitament för att hålla igång nätverket, får den vinnande minern nyskapade bitcoin. Detta kallas för blockbelöning, eller ”block reward” på engelska.

Vid varje 210 000:e block som läggs till, vilket är ungefär vart fjärde år, halveras dock denna belöning, och det är just detta som kallas för bitcoins halvering.

Inbyggd i systemet

Denna halvering är inbyggd i själva bitcoinsystemet och skapades av bitcoins upphovsman Satoshi Nakamoto. Halveringen har som syfte att hålla kryptovalutans inflation under kontroll, det vill säga att motverka att bitcoin tappar i värde över tid.

Tanken är att denna process ska fortsätta till totalt 21 miljoner bitcoin är skapade, något som beräknas ske någon gång under år 2140. Därefter ska det inte tillkomma fler bitcoin, och antalet som då existerar i världen blir konstant, till skillnad från fiatpengar som det går att trycka upp nya av. Man skulle kunna jämföra det hela med guld som det ju också finns en begränsad mängd av.

Frågan är bara hur detta fenomen påverkar priset på världens största kryptovaluta.

De tidigare halveringarna

Den första halveringen för bitcoin skedde den 28 november 2012. Då halverades belöningen till alla vinnande miners från 50 till 25 bitcoin. Ungefär ett år efter detta hade bitcoinpriset rusat till drygt 1 000 dollar.

Den andra halveringen skedde den 9 juli 2016 då belöningen återigen kapades – från 25 till 12,5 bitcoin. Ungefär ett och ett halv år efter detta nådde bitcoinpriset sin högsta nivå hittills: runt 19 500 dollar.

Noterbart är att priset stigit även inför de två första halveringarna. Vid den första började en uppåtgående pristrend att ske ungefär ett år innan, och vid den andra började priset gå upp runt nio månader innan, enligt en genomgång som bloggen Noteworthy har gjort.

Den tredje halveringen beräknas i nuläget att ske någon gång i maj 2020. Då kommer belöningen att gå från 12,5 till 6,25 bitcoin.

Betyder då detta att bitcoinpriset kommer att rusa både inför och efter denna halvering, precis som det gjort tidigare?

Inte nödvändigtvis, även om många inom kryptovärlden tror det.

Vad kommer att hända med priset?

Eftersom färre och färre bitcoin kommer att skapas i framtiden tror många att värdet på de som finns helt enkelt kommer att öka. I synnerhet om även efterfrågan på bitcoin blir större. Tittar vi historiskt har ju också priset gått upp både innan och efter halveringarna.

Men sanningen är att ingen vet exakt hur värdet på bitcoin kommer att påverkas av halveringen. Historiska skeenden är ingen garanti för framtida prissvängningar.

Vissa tror att priset kommer att stiga från och med nu fram till halveringen nästa vår, medan andra tror att rusningen kommer att ske efter halveringen. Sedan finns det även de som hävdar att halveringen är så pass välkänd inom kryptovärlden att den redan är inprisad och inte kommer att påverka bitcoinpriset särskilt mycket alls.

En sak som de flesta dock verkar vara överens om är att bitcoinpriset i alla fall inte kommer att gå ner på grund av halveringen.

Hur reagerar alla miners?

En annan aspekt är hur alla miners kommer att reagera på att belöningen för deras arbete plötsligt halveras.

Historiskt sett har vissa miners gett upp och slutat minea när belöningen kapats, något som kan påverka bitcoins så kallade ”hash rate”, alltså hur snabbt miningen för bitcoin sker. Men majoriteten av miners har ändå valt att fortsätta minea och hålla i de bitcoin som de fram till dess har fått.

– Miners har historiskt visat en vilja att bibehålla eller öka datorkraften under halveringar eftersom de förväntar sig att framtida prisökningar för bitcoin ska kompensera den minskade blockbelöningen, har Garrick Hileman, researchchef för Blockchain.com, tidigare sagt, enligt Forbes.

Även andra saker kan påverka

Tittar vi bakåt i tiden har det även funnits fler saker som förmodligen påverkat bitcoinpriset före och efter de föregående halveringarna, något Moe Adham, grundare och vd på det kanadensiska blockchainföretaget Bitaccess, har påpekat.

Vid den första halveringen 2012 var det till exempel ingen som visste vad som skulle hända eftersom det var första gången halveringen skedde. Och den stora prisuppgången efter den andra halveringen skedde samtidigt som kryptovalutan ethereum växte under ICO-hajpen. Sådana faktorer kan också ha påverkat.

Enligt Moe Adham kommer de största faktorerna inför och efter den kommande halveringen 2020 vara dels att det allmänna intresset för bitcoin hela tiden ökar, dels att institutionella investerare blir mer och mer intresserade av kryptovalutor.

Följ Trijo News på FacebookTwitter och Instagram.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

72bd2010-0f6f-4d07-b28f-fbd34290aa38
trump (10)
1d7b4dc5-680c-4a06-a5c5-fc154dc5a2cd

Ta del av de senaste nyheterna.