BlackRocks Bitcoin-ETF, IBIT, har haft inflöden 69 dagar i rad

Bildkälla: Trijo News

BlackRocks Bitcoin ETF (börshandlad fond) iShares Bitcoin Trust, som handlas under tickern ”IBIT”, har sett inflöden 69 dagar i rad, enligt Bloombergs ETF-analytiker Eric Balchunas, i ett inlägg på sociala medier.

ANNONS

Bitcoinhalveringen markerar vändpunkt

Den fjärde Bitcoin-halveringen ägde rum tidigt lördag morgon vid blockhöjd 840 000. Halveringsevenemanget, som inträffar ungefär vart fjärde år, har minskat belöningen miners får från 6,25 till 3,125 bitcoins.

Halveringen har i sin tur utlöst en tillgångsbegränsning. Minskningarna är en del av en fördefinierad strategi för att begränsa bitcoins totala tillgång till 21 miljoner, vilket ökar dess sällsynthet genom att halvera inflödet av nya mynt i cirkulation.

Politisk risk i Mellanöstern påverkar marknaden

Den växande konflikten mellan Israel och Iran har påverkat Bitcoin-priset. Förra veckan såg Bitcoin stora försäljningar och upplevde volatilitet utlöst av den militära situationen i mellanöstern. Vanligtvis ses Bitcoin som ett skydd mot global osäkerhet. Under måndagen hade bitcoin-priset stabiliserats på en nivå runt 66 000 dollar.

”En finansiell effekt av konflikten i Israel var förstärkningen av dollarn, till exempel mätt med U.S. Dollar Index. Det är en rörelse mot säkerhet. Portföljförvaltare minskar exponeringen mot högvolatila tillgångar i en sådan situation. Bitcoin har en av de högsta historiska volatiliteterna i en portfölj som också innehåller aktier och obligationer. Så portföljförvaltare säljer Bitcoin för att effektivt minska sin portföljvolatilitet,” berättade Basile Maire, medgrundare av D8X, en decentraliserad börs, för Cryptonews.

Priset drivs till stor del av Bitcoin-fonder

Maire fortsatte att förklara att vi tidigare i år sett liknande prisrörelser som sammanfallit med en förstärkning av dollarn eller flykt-till-säkerhet. Dessa politiska händelser har ofta en kortvarig inverkan på finansmarknaderna.

”Det verkar som att makrostyrda prisverkningar på Bitcoin till stor del utlöses av handel med Bitcoin-ETF:er snarare än av kryptospecifik handel. Införandet av ETF:er verkar också förstärka effekten av makrohändelser på Bitcoin-priser,” sade Maire.

”Ur portföljförvaltningssynpunkt är det förståeligt att Bitcoin och andra kryptovalutor kan uppleva skarpare nedgångar jämfört med aktier och andra traditionella tillgångar i denna situation,” förklarar Maire.

Detta motsäger inte Bitcoins potential som ett skydd mot global osäkerhet på lång sikt.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

-0,25% (4)
Trijo news (1)
98b694e3-0bef-43ce-b081-541e466ad924

Ta del av de senaste nyheterna.