Bitcoins stundande tjurmarknad, att förstå den digitala valutan

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

Varför talar alla om bitcoin just nu? Brian Rudick och Matt Kunke från GSR diskuterar de bakomliggande anledningarna i en rapport från Coindesk. Att förstå bitcoin och dess position i den finansiella världen kräver en insikt i de drivkrafter som spelar in bakom valutans värde och framtidstro.

ANNONS

Bitcoin, som utvecklades av den anonyma skaparen Satoshi Nakamoto, introducerades först 2008 som ett ”peer-to-peer elektroniskt kontantsystem”. På en övergripande nivå kan man se Bitcoins blockkjedja som en decentraliserad databas. Det handlar om ett nätverk av datorer – noder – som registrerar och håller en lokal kopia av transaktioner. Denna digitala tillgång har en maxgräns på 21 miljoner enheter och dess teknik ligger till grund för många nyskapande användningsområden, såsom identitetshantering, ägarskap och styrning.

”Bitcoin är decentraliserat utan någon central kontrollpunkt; går inte att censurera med transaktionshistorik lagrad lokalt på tusentals maskiner utan koppling till varandra.”

Positiva argument för Bitcoin

Ett huvudargument för att investera i bitcoin är dess status som en icke-suverän digital reservvaluta. Tack vare dess decentralisering, stora nätverkseffekter och ”first mover advantage” är det osannolikt att någon annan kryptovaluta kan utmana bitcoin på detta område. Dessutom, med endast 8% av internetanvändarna som kryptoanvändare, finns det enorm potential för framtida adoption.

Den kryptografiska möjligheten

Bitcoin kan också fungera som en säkring mot politikers inblandning i penningpolitiken. Dess begränsade tillgång kan skydda mot inflation, negativa räntor och andra konsekvenser av oortodox eller potentiellt skadlig policy. Från ett portföljbyggarperspektiv kan bitcoin dessutom erbjuda många fördelar. Trots sin volatilitet har bitcoin historiskt sett gett höga avkastningar, och en liten allokering till bitcoin kan ha en stor positiv effekt på en portföljs riskjusterade avkastning.

Bitcoin representerar en revolution inom finansiella system och erbjuder unika användningsområden och fördelar. Medan världen blir allt mer digitaliserad, bör bitcoins roll och betydelse endast öka. Som en icke-suverän reservvaluta i den digitala världen och som ett potentiellt skydd mot globala policyfel, erbjuder bitcoin också diversifiering till välbalanserade portföljer, vilket förbättrar den totala riskjusterade avkastningen.

Varför ses Bitcoin som ett bra värdebevarande?

Knappheten. Bitcoin har en hård gräns på 21 miljoner bitcoin som någonsin kan existera. Detta gör den till ett potentiellt skydd mot inflation, överträffande på nästan alla plan jämfört med guld – den länge hävdade kungen bland alternativa investeringar. Traditionellt har skeptiska investerare vänt sig till guld för att kompensera för risken med en sjunkande reservvaluta, som amerikanska dollar. Sedan dess uppkomst har vi sett en stadig minskning av dollarns köpkraft. Samtidigt ökar antalet personer som sörjer att vi inte längre har guldmyntfoten, medan en ny generation endast är vana vid att spendera digitala pengar via sina smartphones. Synen på vad ”riktiga pengar” är kan snabbt förändras när yngre investerare ser guld som problematiskt av olika skäl – från hur arbetare behandlas i guldgruvor till insikten om att guld kanske var den mest sällsynta tillgången för hundra år sedan, men det har ingen fastställd maxgräns.

Vilka är förväntningarna på Bitcoins långsiktiga värdeökning?

Efter den mycket uppmärksammade kollapsen av FTX 2022, kändes 2023 som året då vi först skulle kunna se amerikanska regleringar träda i kraft, särskilt med Gary Gensler som nuvarande ordförande för SEC. Det är intressant att notera att Gensler själv har undervisat i Blockchain på MIT. Hittills har han dock valt att stämma enskilda börser som Coinbase och Binance innan han infört några klara regler. I en värld utan tydlig reglering kan de största finansiella företagen vara ovilliga eller oförmögna att ens hantera krypto tillgångar, vilket utgör ett stort problem för dem med betydande kryptotillgångar som vill inkludera dem i sin personliga ekonomiska planering.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-04-18 08.56
Namnlös design (16)
DALL·E 2024-04-17 10.48

Ta del av de senaste nyheterna.