Bitcoins likviditet har minskat

Bildkälla: Trijo News

Enligt en rapport från dataleverantören Kaiko har likviditeten i Bitcoin minskat till en nivå som är lägre än vad den varit under de senaste tio månaderna. Marknadsdjupet för valutapar som bitcoin-dollar och bitcoin-tether har sjunkit till cirka 5 600 Bitcoin, vilket motsvarar ungefär 155 miljoner dollar. Dessutom har det mått, som mäter så kallad ”slippage”, ökat. Coinbases slippage för att köpa Bitcoin är nu två och en halv gånger större än vad den var i början av mars.

ANNONS

Detta är en oroande utveckling för Bitcoin-marknaden eftersom likviditet är en av de viktigaste faktorerna som påverkar priset på valutan. En brist på likviditet kan leda till ökad volatilitet och plötsliga prisfluktuationer, vilket kan skada investerarnas förtroende för valutan och dess användbarhet som en transaktionsvaluta.

Bankkollapsen påverkar

Det finns flera faktorer som har bidragit till den minskade likviditeten i bitcoin-marknaden. För det första har marknadsgaranter haft svårt att tillhandahålla tillräckligt med likviditet på grund av kollapsen av Silvergate Capital och Signature Bank. Dessa banker var viktiga för marknadsgaranter eftersom de tillhandahöll likviditet för affärer med kryptobörser. Nu när de har kollapsat har marknadsgaranterna haft svårt att hitta alternativ.

Likviditetsproblemen har också förvärrats av Binances senaste tillkännagivande att de skulle avbryta gratishandeln för nästan alla sina bitcoin-handelspar. Handelsvolymerna och likviditeten för bitcoin-tether-paret på Binance har båda upplevt betydande nedgångar, vilket framgår av Kaikos data.

Förväntas bli värre

Marknadsaktörer förväntar sig att likviditetsproblemen kommer att förvärras eftersom det är osannolikt att alternativ till Silvergate och Signature kommer att dyka upp inom en snar framtid. Vissa investerare har valt att avstå från handel på grund av bankproblemen. Även om Bitcoins pris nyligen har återhämtat sig efter en långvarig nedgång, är det fortfarande osäkert om det kommer att kunna hålla sig på denna nivå.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-06-18 13.41.08 - Bitcoin miners in a large data center selling their bitcoin
ASX_bitocin_etf
trump (9)

Ta del av de senaste nyheterna.