Bitcoin-uttag från börser: Är det verkligen en positiv signal?

Bildkälla: Trijo News

Analytiker och handlare i kryptovalutavärlden har uppmärksammat en pågående trend där Bitcoin lämnar centraliserade börser. Många ser detta som ett tecken på en bullish marknad, men statistiken säger annorlunda.

ANNONS

Fler uttag, men vad betyder de egentligen?

Den 29 augusti sjönk mängden Bitcoin som hålls på börser till sin lägsta punkt sedan januari 2018. Även om många faktorer kan ligga bakom denna rörelse, ser experter ofta denna förändring som en positiv indikator. Men, Bitcoins svårighet att bryta över $31 000 stämmer inte överens med den allmänna uppfattningen att färre mynt på börserna är ett tecken på en stark marknad. ”Det vanliga perspektivet bygger på idén att när investerare tar ut sina mynt, signalerar det en positiv marknadssyn”, säger en analytiker.

Data stödjer inte alltid uppfattningen

Trots minskade insättningar av Bitcoin på börser sedan mitten av maj, visar Bitcoins prisbana ingen tydlig tendens till uppgång. Det bör noteras att perioden med en 30% ökning mellan 12 och 19 mars faktiskt bevittnade en ökning av insättningar på börser, vilket motsäger förväntningarna baserat på on-chain analys enligt analysföretaget Glassnode.

Andra faktorer som kan påverka

Bristande förtroende för kryptoplånböcker: Förtroendet för förvaringslösningar, som Prime Trust och Atomic Wallet, har naggats i kanten efter flera skandaler. Investerare kan vara försiktiga med var de förvarar sina kryptovalutor.

Minskad tillit till centraliserade börser: Efter att t.ex. Binance och Coinbase hamnat i juridiska problem, kan användare ha blivit mer ovilliga att behålla sina mynt på börserna

Minskande intresse från köpare: Sökningar på ”buy Bitcoin” på Google Trends har haft svårt att nå upp till tidigare nivåer, och Bitcoins handelsvolym har varit lägre än tidigare.

Även om on-chain analys kan ge en grundläggande förståelse för myntens rörelser, erbjuder detta perspektiv inte mycket stöd när det kommer till prisrörelser. Det kan snarare spegla en generell ovilja att aktivt handla tillgången än en långsiktig investeringsstrategi.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

trump (8)
d6430797-8fde-4527-aa9f-ea0023fd1153
483b41c6-c5c2-4feb-8bfb-1b32797789eb

Ta del av de senaste nyheterna.