Bitcoin når rekordhögt värde mot yen – speglar svagheten i Japans fiatvaluta

Bildkälla: Trijo News

Bitcoin har nått en ny rekordhög nivå uttryckt i japanska yen, vilket återspeglar den aktuella marknadens syn på fiatvalutor, med särskilt svag sentiment kring den japanska yenen. Fortsatt penningtryckning från Japans centralbank och återkommande inflation har försvagat förtroendet för yenen.

ANNONS

Bitcoins rally avslöjar marknadens syn

Bitcoins fortsatta uppgång berättar mycket om hur marknaden för närvarande uppfattar fiatvalutor. Medan den japanska yenen visar sig vara svagast bland de stora fiatvalutorna, fortsätter bitcoin att visa sin styrka. Tidigt på torsdagen nådde bitcoin ett rekordhögt värde i yen, vilket lämnade dess värden i amerikanska dollar, euro, brittiska pund och australiska dollar bakom sig.

Japans ekonomiska politik under lupp

Bank of Japans fortsatta likviditetslättnad tillsammans med återupplivad inflation har lagt en tydlig stress på den japanska yenen. Till skillnad från Federal Reserve och andra centralbanker som höjde räntorna aggressivt under 2022 och 2023 för att bekämpa inflationen, har BOJ hållit räntorna på noll och fortsatt att trycka stora mängder fiatpengar. Japans kärninflation steg med 3,1 % under 2023, den största ökningen sedan 1982, vilket urholkar köpkraften hos fiatvalutor och främjar investeringar i alternativa tillgångar med värdebevarande drag som bitcoin och guld.

Yenens nedgång och bitcoins framtida potential

Yenen har deprecierats med 13 % och 7,5 % mot dollarn och har ytterligare tappat 6,4 % i år. Bitcoin kan fortsätta att handlas till ett premium i japanska yen såvida inte Bank of Japan påskyndar den planerade utgången från den extremt lätta penningpolitiken, vilket skulle göra yenen relativt mer attraktiv att hålla jämfört med andra tillgångar. Japan, Hongkong och Singapore har bättre juridisk klarhet gällande handel med digitala tillgångar än andra utvecklade marknader, vilket tillsammans med ihållande volatilitet i fiatvalutor kan främja tillväxten av alternativa tillgångar som kryptovalutor i dessa regioner.

Bitcoins rekordhöga värde mot yen inte bara speglar den rådande osäkerheten kring fiatvalutor, utan också potentialen för digitala tillgångar att erbjuda ett alternativ i tider av ekonomisk instabilitet. Japans fortsatta ekonomiska utmaningar och den globala marknadens respons kommer att vara avgörande för yens framtid och bitcoins fortsatta framfart.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

72bd2010-0f6f-4d07-b28f-fbd34290aa38
trump (10)
1d7b4dc5-680c-4a06-a5c5-fc154dc5a2cd

Ta del av de senaste nyheterna.