Bitcoin kan användas för att säkra Proof-of-Stake blockkedjor

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

Professor David Tse utvecklar Babylon, en blockchain som använder bitcoin för att förbättra säkerheten i Proof-of-Stake nätverk. Enligt Cointelegraph, en nyhetssida, utvecklar Tse ett nytt användningsområde för kryptovalutan.

ANNONS

Bitcoin som säkerhetsverktyg för Proof-of-Stake blockkedjor

Professor David Tse vid Stanford Universitet föreslår ett nytt användningsområde för bitcoin, den ledande kryptovalutan. Tse och hans forskningslag arbetar för att bitcoin ska kunna tillhandahålla ytterligare säkerhet till proof-of-stake (PoS) nätverk. Hans proprietära blockkedja, Babylon, siktar på att använda bitcoin för att förstärka nätverkssäkerheten och uppmuntra bitcoin-innehavare att delta i denna nya metod, vilket innebär att man kan ”stake” bitcoin på proof-of-stake kedjor.

Babylon och dess bitcoin-stake protokoll

Under en intervju med Cointelegraph, förklarade Tse hur Babylon använder bitcoin script-språket för att koppla en PoS-baserad ”slashing” mekanism till bitcoin-nätverket. Detta möjliggör skapandet av smarta kontrakt som kan sätta specifika spenderingsvillkor:

“Även om bitcoin script-språket har begränsade möjligheter att uttrycka komplexa spenderingsvillkor, har vi använt avancerad kryptografi för att översätta ”slashing” villkoren från en PoS-kedja till en genomförbar transaktion på bitcoin blockkedjan.”

Tse berättade att Babylons bitcoin staking-protokoll låter bitcoin säkra sitt nätverk utan att ändra eller förgrena bitcoins blockkedja. Detta låter också bitcoin-innehavare få belöningar för att bidra till säkerheten för PoS-nätverk genom att ”stake” deras bitcoin.

Säkerheten i blockkedjor och potentiella hot

Simpliciteten i denna metod maximerar också säkerheten för blockkedjor genom att undvika potentiella sårbarheter som är associerade med cross-chain broar. Tidigare rapporter visar att cross-chain attacker och utnyttjanden har varit vanliga, vilket lett till att över $2 miljarder i krypto stulits det senaste året.

Bitcoin förblir oöverträffad som den största kryptovalutan enligt marknadsvärde och fortsätter att fungera enligt de ursprungliga specifikationerna fastställda av dess pseudonyma skapare, Satoshi Nakamoto. Trots detta har ekosystemet sett ett förnyat intresse och tillväxt med införandet av bitcoin ordinals, som låter användare att skriva in icke-fungibla tokens på individuella satoshis, den minsta enheten av en bitcoin.

Tse tror att protokoll som Babylon ökar användbarheten av bitcoin, bortom att vara en enkel värdebevarare eller betalmedium, genom att dela bitcoins robusta säkerhet med resten av den decentraliserade världen.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-04-22 12.48
DALL·E 2024-04-22 12.13.34 - A digital representation of a Bitcoin coin being split in half, symbolizing the halving event
DALL·E 2024-04-18 08.56

Ta del av de senaste nyheterna.