Bitcoin halveringen 2024 – detta bör du veta

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

I takt med att 2024 tar fart, växer spänningen i kryptokretsar inför Bitcoins kommande halvering, ett evenemang som kan omforma dess marknadslandskap. Historiskt har dessa ögonblick lett till stora förändringar inom krypto, och med lärdomar från tidigare halveringar navigerar vi framåt med insikt. Men skiljer sig den kommande halveringen från de tidigare? Låt oss utforska detta.

ANNONS

Från digitalt guld till sällsynt platina: Bitcoins ökande knapphet och värde

Bitcoins design syftar till att göra BTC allt mer sällsynt över tid, vilket håller inflationen i schack. Med en fast gräns på 21 miljoner Bitcoins och nuvarande 19,62 miljoner i omlopp, är Bitcoins knapphet en stor anledning till att det kallas för ”digitalt guld”. Liksom guld, är Bitcoin svårt att komma över.

Halveringen, som inträffar var 210 000:e block eller ungefär vart fjärde år, halverar belöningen för att minea nya block. Startat vid 50 BTC per block 2009, och är nu nere på 3,125 BTC efter halvering i april senare i år. Efter halveringarna 2024 och 2030 kommer Bitcoins knapphet att öka avsevärt, vilket kan göra det ännu mer värdefullt än guld.

Bitcoins tillväxtmönster efter halvering

Efter varje halvering har Bitcoins pris skjutit i höjden. Efter 2012 års halvering ökade marknadsvärdet med 342% på bara 100 dagar. Liknande tillväxt sågs efter halveringarna 2016 och 2020, med prisökningar upp till 2,572% respektive 594%.

Genom att spekulera baserat på tidigare tillväxttakt minskningar, kan Bitcoin potentiellt nå cirka 111 807 dollar mellan ett till ett och ett halvt år efter 2024 års halvering. Dock är detta endast spekulation.

Minernas kamp för överlevnad

För Bitcoin-miners innebär 2024 års halvering en stor utmaning. Med halverade belöningar kommer miners med föråldrad utrustning och höga elräkningar att stå inför svåra val.

Halveringen kommer att förvandla mining-landskapet till en scen lik ”Hungerspelen”, där endast de starkaste miners, utrustade med effektiv teknologi och tillgång till billig energi, kommer att överleva.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-04-15 09.17
DALL·E 2024-04-12 12.03.47 - Financial graphics concept for a news article about Hong Kong-listed Bitcoin ETFs unlocking up to $25 billion in demand
DALL·E 2024-04-10 09.33.14 - A digital artwork depicting the growth of cryptocurrency in Germany without any logos

Ta del av de senaste nyheterna.