Bitcoin firar 8 år som en råvara enligt amerikanska myndigheter

Bildkälla: Trijo News

Den 17 september 2015, markerades ett betydande ögonblick i bitcoins resa som en finansiell tillgång – dess klassificering som en råvara av amerikanska tillsynsmyndigheten. Åtta år senare fortsätter detta att särskilja bitcoin från andra kryptovalutor som ännu inte har erhållit samma status.

ANNONS

Bitcoin: En etablerad råvara

Bitcoin, skapat 2009 som den första decentraliserade kryptovalutan, har sedan dess etablerat sig på den finansiella marknaden. 2015 deklarerade den amerikanska myndigheten som reglerar terminshandel (CFTC) officiellt att bitcoin var att betrakta som en råvara, vilket innebar att det kunde behandlas på samma sätt som andra klassiska råvaror som guld och ädelmetaller. En talesperson för CFTC påminner oss om att ”definitionen av en ’råvara’ är bred… Bitcoin och andra virtuella valutor omfattas av definitionen och är korrekt definierade som råvaror.”

SEC:s pågående bedömning av digitala tillgångar

Med Gary Gensler som ordförande har den amerikanska värdepappers- och värdepapperskommissionen (SEC) aktivt utvärderat olika digitala tillgångar för att avgöra om de ska klassificeras som värdepapper. Detta pågående arbete har skapat ett komplext och föränderligt landskap för alternativa kryptovalutor. Gensler betonade att skillnaden mellan råvaror och värdepapper beror på de specifika egenskaperna hos varje digital tillgång. Han erkände att medan Bitcoin, på grund av sin decentraliserade natur, kvalificerar sig som en råvara, uppvisar andra kryptovalutor egenskaper som kan klassificera dem som värdepapper.

Debatt om Howey-testet

En central del av den amerikanska debatten har varit Howey-testet, den regleringsstandard som fastställdes på 1900-talet för att avgöra när en viss investering erbjuder löfte om ekonomisk avkastning från andras arbete. Bitcoin skiljer sig avsevärt från den osäkerhet som omger andra alternativa kryptovalutor, tack vare dess användning av proof-of-work som konsensusmekanism, vilket gör det möjligt för vem som helst i världen satt utvinna kryptovalutan och ta del av blockbelöningarna.

Åttonde årsdagen av Bitcoins klassificering som en råvara är en påminnelse om framstegen som gjorts i detta avseende, även när andra kryptovalutor väntar på tydliga regleringsriktlinjer från SEC. Bitcoin fortsätter att växa och etablera sig på finansmarknaderna, medan frågetecken kvarstår kring den regleringsstatus som gäller för andra kryptovalutor, åtminstone i USA.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

trump (10)
1d7b4dc5-680c-4a06-a5c5-fc154dc5a2cd
8548cc3d-1892-4e62-b1be-9704e0f30b27

Ta del av de senaste nyheterna.