Bitcoin-ETF:er lockar miljarder medan guldfonder ser utflöden

Bildkälla: Trijo News

Under 2024 har börshandlade fonder (ETF:er) med guld som underliggande tillgång upplevt betydande utflöden på $2,4 miljarder, medan Bitcoin-ETF:er har dragit till sig starka inflöden. Denna trend belyser en växande preferens för Bitcoin som en investeringsfordon över guld, trots tidigare förutsägelser om motsatsen.

ANNONS

Guld-ETF:er förlorar mark

Under årets första veckor har de ledande 14 guldfonderna bevittnat utflöden på totalt $2,4 miljarder. Endast tre av dessa fonder har sett några mindre inflöden, men stora förluster från BlackRock’s iShares Gold Trust Micro och iShares Gold Trust har markerat en tydlig nedgång i intresset för guld som en investering. Guldprisets fall på 3,4% sedan årsskiftet har ytterligare förstärkt denna trend, med priset som nått en tvåmånaders lågsta på $1,993 per uns den 14 februari.

Bitcoin-ETF:er i medvind

I motsats till guld, har Bitcoin-ETF:er sett en rekordstor tillströmning av kapital, med preliminära data som visar på sammanlagda inflöden på $3,89 miljarder. Denna ökning i kapital till de tio godkända Bitcoin-ETF:erna understryker en växande optimism kring digitala tillgångar. Bitcoin har dessutom upplevt en prisökning på 23,5% under samma period, vilket ytterligare stärker argumentet för kryptovalutan som ett fördelaktigt investeringsalternativ.

Spekulationer och framtidsutsikter

Spekulationer finns om att utflöden från guld inte nödvändigtvis flyter direkt till Bitcoin-ETF:er, utan snarare till amerikanska aktier, drivna av en rädsla för att missa ut. Trots detta har Bitcoin-ETF:er lyckats ackumulera tio gånger mer Bitcoin än vad gruvarbetare kunnat producera, vilket visar på en stark efterfrågan på digitala tillgångar. Med BlackRock’s IBIT och Fidelity’s FBTC i spetsen för inflödena, pekar trenden mot en växande förtroende för Bitcoin som ett värdefullt komplement eller alternativ till traditionella investeringar som guld.

Investerares skifte från guld till Bitcoin markerar en signifikant förändring i synen på säkra hamnar under ekonomisk och geopolitisk osäkerhet. Med Bitcoin som visar potential för högre avkastning, kan vi bevittna början på en ny era för investeringar, där digitala tillgångar tar en framträdande roll.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

72bd2010-0f6f-4d07-b28f-fbd34290aa38
trump (10)
1d7b4dc5-680c-4a06-a5c5-fc154dc5a2cd

Ta del av de senaste nyheterna.