Australiens växande aptit på krypto för DIY-pension

Bildkälla: Trijo News

Enligt nya uppgifter visar det sig att allt fler australiensare lägger till kryptovalutor i sina ”självförvaltade pensionsfonder” som ett sätt att säkra sin pension.

ANNONS

Ökad investering i krypto för pensionering

Australier vänder sig i allt större utsträckning till kryptovalutor för att säkra en bekväm pensionering. Allokeringen till denna tillgångsklass från självförvaltade pensionsfonder har ökat med 400 % på bara fyra år. Denna tillväxttakt överträffar aktier och obligationer.

Per kvartalet som avslutades i september, håller nästan 612 000 självförvaltade superannueringsfonder (SMSF) totalt 658,6 miljoner dollar (992 miljoner australiska dollar) i kryptovalutor, enligt statistik som släpptes den 26 november av Australian Tax Office (ATO).

Denna siffra är en ökning med 400 % från samma kvartal 2019, som stängde på knappt 131,5 miljoner dollar (198 miljoner AU).

SMSF och krypto – En växande trend

I Australien tillåter självförvaltade superannueringsfonder, även kända som privata pensionsfonder, individer att styra hur deras pensionsmedel investeras. Pensionsschemat övervakas av Australian Tax Office, och SMSF:erna måste fortfarande följa lagarna om superannuering.

Danny Talwar, skattechef på Koinly, säger att krypto är ”den snabbast växande tillgångsklassen i SMSF:er”.

I jämförelse växte börsnoterade aktier, som representerar den största allokationskategorin för SMSF:er i slutet av förra kvartalet, med 28 % under samma tid. Allokeringar till skuldsäkerheter, såsom obligationer, minskade med 5,8 % under de senaste fyra åren.

Upp- och nedgångar i kryptoallokeringar

Totala SMSF- allokeringar till krypto såg en liten minskning på 0,8 % från kvartalet som slutade juni 2023 och en minskning på 2,4 % jämfört med föregående år.

Trots ökningen under de senaste åren är mängden krypto som hålls i självförvaltade fonder för närvarande fortfarande 38 % lägre jämfört med rekordhöga nästan 1,06 miljarder dollar (1,6 miljarder AU) under kvartalet som slutade juni 2021 under den senaste tjur-rusningen i krypto.

Talwar betonade också att krypto endast utgjorde 0,1 % av de totala nettotillgångarna som hålls i australiensiska SMSF:er i slutet av förra kvartalet. Han noterade också att små SMSF:er tenderade att ha en större allokering till kryptovalutor i sina portföljer.

Framtiden för krypto inom pensionssystemet

Att hålla krypto inom en superfond är något Talwar säger att han ser ”mer och mer av”, och lokala kryptobörser som erbjuder krypto-superannueringsprodukter är ”på uppgång”.

”Personer vill hålla krypto. Du kan hålla krypto i super, men det finns striktare regler kring det”, varnade han.

”Din SMSF-strategi måste tillåta dig att hålla krypto. Det måste vara till enbart för att ge dig en pensionsförmån. Du behöver få allt reviderat. Du måste separera SMSF-innehav från personliga innehav. Du kan inte ha en suddig linje mellan de två.”

Exakta kryptovalutor som SMSF:er håller och vilken vinst eller förlust som gjorts är okänd, eftersom ATO inte tillhandahåller information om portföljinnehav eller utveckling av kapitalet.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-06-25 10.06.20 - A horizontal image depicting a government building with a focus on cryptocurrency elements
DALL·E 2024-06-20 12.04.17 - A central image featuring the Trijo logo surrounded by the symbol for Aptos (APT)
DALL·E 2024-06-18 13.41.08 - Bitcoin miners in a large data center selling their bitcoin

Ta del av de senaste nyheterna.