Argentinskt oljebolag använder överbliven gas för utvinning av kryptovaluta

Bildkälla: Trijo News

Tecpetrol, med huvudkontor i Buenos Aires, har valt att omvandla överskottsgas till energi för mining av kryptovaluta i ett drag för att både minska miljöpåverkan och generera extra vinst. Med planer om att starta verksamheten mellan slutet av oktober och början av november, ser företaget en ljus framtid i att koppla samman traditionell energiproduktion med den digitala ekonomin.

ANNONS

Nytt liv för överbliven gas i Patagonien

Tecpetrol har utvecklat en lösning för att omvandla den överblivna gasen från sin oljeproduktion till elektricitet för att driva en anläggning dedikerad åt mining av kryptovaluta. Den första anläggningen av detta slag ska etableras i regionen Los Toldos II Este, beläget norr om Vaca Muerta i den argentinska Patagonien. Syftet med projektet är att optimera användningen av gas som annars skulle gått till spillo, samt att främja produktionen av råolja.

Ett strategiskt val mot bättre resursanvändning

I den dagliga verksamheten planerar företaget att utvinna åtminstone 35,000 fat olja, men på grund av bristande infrastruktur för att använda den gas som frigörs i processen, har företaget valt att utforska utvinning av kryptovaluta som en strategisk lösning. Tecpetrols VD, Ricardo Markous uttryckte: ”Med tanke på vår oförmåga att släppa ut gasen i miljön, har vi valt att implementera mining av kryptovaluta.”

Kryptovalutor som en bro mellan traditionell energi och digital ekonomi

Med samarbetsavtal redan på plats med ett namnlöst företag som har erfarenhet av liknande strategier i USA, hoppas Tecpetrol att detta initiativ inte bara ska minska miljöpåverkan genom att förhindra gasutsläpp, utan också generera extra vinst. En nyligen publicerad rapport från Institute of Risk Management indikerar att Bitcoin-mining kan minska globala utsläpp med upp till 8% fram till 2030 genom att omvandla världens bortkastade metangasutsläpp till mindre skadliga utsläpp. Tecpetrols projekt lyser som ett exempel på hur traditionella energiföretag kan stödja övergången till en mer hållbar och digitaliserad ekonomi.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

Trijo news (1)
98b694e3-0bef-43ce-b081-541e466ad924
-0,25% (3)

Ta del av de senaste nyheterna.