Arcane Cryptos vd: Därför är bitcoin mer värt än Muminkoppar

Arcane Cryptos vd: Därför är bitcoin mer värda än Muminkoppar

Bildkälla: Trijo News

Trijo News
info@trijo.co

KRÖNIKA. Torbjørn Bull Jenssen, vd för Arcane Crypto: ”Bitcoin och andra kryptovalutor är alltså den enda formen av digitala värdeförvarare som du kan lagra helt själv utan att behöva vara beroende av en mellanhand som en bank.”

ANNONS

Jan Ludvig Andreassen, chefekonom på den norska banken Eika, sa nyligen till finanssajten E24 att man lika gärna kan köpa Muminkoppar som bitcoin. I ett blogginlägg utvecklar han sedan sin syn på kryptovaluta och hävdar att den är överflödig som investeringsobjekt, alltså att det inte ger något extra utöver vad man redan får från kontanter, guld, obligationer, fastigheter och aktier.

Dessutom varnar Andreassen att kryptovalutor är farliga, oreglerade saker som Finanstilsynet (den norska motsvarigheten till Finansinspektionen reds. anm.) bör överväga att förbjuda.

Båda dessa påståenden är felaktiga. Handel med och användning av kryptovalutor omfattas av ett antal olika regler i olika länder. Exempelvis är kryptovalutabörser uttryckligen en del av det femte penningtvättdirektivet i EU. Detta är anledningen till att norska börser som Kaupang Krypto, Mirai och NBX måste ha godkännande från Finanstilsynet för att kunna verka.

Med tydligare reglering blir det lättare för traditionella finansiärer att komma in på marknaden. Detta är en av anledningarna till att vi nu ser en tillströmning av stora institutionella finansiärer.

Marknaden har talat

Olika människor kan ha olika åsikter om vilka investeringsobjekt som är intressanta eller inte. Andreassen ser ingen anledning att investera i bitcoin, men fler och fler gör det.

Välrenommerade investerare som Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller, Ben Miller, Kjell Inge Røkke och många, många fler har investerat i bitcoin eftersom de ser en stor potential, och investeringar från institutionella förvaltare rapporteras regelbundet.

Det är detta intresse som får oss att se miljarder dollar i daglig handelsvolym på marknadsplatser som LMAX och CME, handelsplatser dit endast proffs har tillgång.

Det finns naturligtvis många skäl till varför olika människor investerar i bitcoin, men en gemensam nämnare är att de:

Ser en diversifieringsvinst som beror på att bitcoin inte är korrelerat med andra tillgångar över tid.

Ser en stor potential uppåt som ett resultat av ökad användning och innovation i kombination med det begränsade antalet bitcoin.

Ser arbitrage-möjligheter till följd av att marknaden fortfarande är ung.

Bitcoins unika egenskaper

I Andreassens blogginlägg hävdar han att kryptovaluta inte tillför något unikt, men enligt min mening är det fel. För att hålla argumenten exakta kommer jag i det följande bara att fokusera på bitcoin. Bitcoin är överlägset det största och viktigaste projektet i sektorn och är också den kryptovaluta som de flesta har investerat i.

Innovation och utveckling

Bitcoin är det första digitala finansiella systemet som är decentraliserat och öppet. Detta innebär att vem som helst kan använda, vidareutveckla och bygga vidare på bitcoin. Denna öppenhet innebär att du får miljontals idéer som kan testas fritt. De flesta av dessa är dåliga, men evolution innebär att endast de som löser verkliga problem överlever.

Det är denna öppenhet som har gjort att bitcoin har växt från en åttasidig idé, delad via en e-postlista för nästan 13 år sedan, till ett robust globalt nätverk som har hanterat transaktioner värda 16 biljoner dollar hittills i år.

Vi såg en liknande utveckling för internet som ett öppet nätverk för hantering av information. Bitcoin är på samma sätt ett öppet nätverk för värdehantering.

Många investerare vill ha en exponering mot denna utveckling eftersom de tror att den kommer att fortsätta framöver.

Transparens tillåter också vem som helst att använda bitcoin, så att miljarder människor som för närvarande är uteslutna från det finansiella systemet kan få tillgång till grundläggande finansiella tjänster.

Det är inte utan anledning att man ser betydande antagande av bitcoin i länder där den finansiella infrastrukturen är dålig. El Salvador, där 70% av befolkningen saknar ett bankkonto och myndigheterna nyligen har infört bitcoin som den officiella valutan, är ett exempel på detta.

En digital värdeförvarare utan motpartsrisk

Som ett värdeobjekt är bitcoin helt unikt. Innan bitcoin kunde värdeförvarare bara existera digitalt i form av ett påstående att någon är skyldig dig något. Om du har pengar hos banken är banken skyldig dessa pengar. Om du äger bitcoin, å andra sidan, är ingen skyldig dig någonting. Det är som en guldtacka där värdet ligger i själva objektet, men där objektet samtidigt är digitalt.

Detta innebär att du inte har någon motpartsrisk och att ingen kan ta dina bitcoin genom att sätta press på mellanhänder. För många är denna funktion en anledning i sig att äga bitcoin, om inte annat som ett skydd mot ett krisscenario.

Dessutom är det denna funktion, kombinerad med decentralisering, som gör att den totala tillgången på bitcoin är absolut. Det kan aldrig finnas mer än 21 miljoner bitcoin, cirka 0,37 BTC per dollarmiljonär i världen. I en tid då centralbankerna trycker pengar i en ständigt ökande takt och många tillväxtekonomier kämpar med hög inflation lockas många investerare av denna knapphet.

Andreassen hävdar att du kan skydda dig mot inflation genom att köpa fastigheter, men försök att ta med dig din fastighet när du lämnar Venezuela eftersom landet håller på att kollapsa. Han hävdar också att du kan köpa aktiefonder för att skydda dig själv, men det kräver att du har möjlighet till detta och innebär dessutom avvägningar kring risk och avkastning. Varför inte äga lite av allt så att du blir bättre diversifierad i stället?

Gränsöverskridande betalningar

Att bitcoin är digital kombinerat med dess inneboende värde har revolutionerande konsekvenser för betalningar.

Om du ska skicka pengar från Norge till USA kan du inte göra det direkt. Anledningen är att din vän i USA inte har möjlighet eller önskan att framföra en fodran hos din norska sparbank. Sättet att lösa detta är att hitta en kedja av banker som litar på varandra. Transaktionen genomförs endast när din vän i USA har en fordran hos sin bank, som i sin tur innehar en fodran på en internationell storbank, som innehar en fodran på en norsk storbank och som i slutändan innehar en fodran på den sparbank du ursprungligen höll en fodran på.

Detta är vad som kallas korrespondentbanksystemet. Det är komplext, långsamt och dyrt.

Alternativet är att köpa bitcoin i Norge, skicka till USA och sedan sälja. Detta är både enklare, snabbare och billigare än att gå via korrespondentbanker och möjligt eftersom bitcoinmarknaden, till skillnad från alla andra marknader, är online 24 timmar om dygnet 365 dagar om året och eftersom bitcoin är en digital värdeförvarare.

För vissa investerare kommer tillgång till omedelbara gränsöverskridande betalningar och avyttring att vara en ytterligare faktor som talar för att äga bitcoin.

Pantobjekt

En annan konsekvens av bitcoins unika egenskaper är att bitcoin är särskilt lämpligt som ett inteckningsobjekt. Det råder redan en explosiv tillväxt i användningen av bitcoin som säkerhet för andra finansiella exponeringar och lån i vanlig valuta.

Anledningen till att detta enkelt kan erbjudas människor över hela världen är att tjänsteleverantörerna alltid har möjlighet att genomför en tvångsförsäljning av dina bitcoin om värdet skulle vara för lågt jämfört med det lån du har tagit, även om det skulle hända på en söndag. De behöver inte heller oroa sig över att samma bitcoin har använts som säkerhet någon annanstans och behöver inte gå igenom en domstol för att erhålla avyttringsrätten om du inte har tillräcklig marginal.

Om du investerar i bitcoin har du inte bara kontinuerlig likviditet dygnet runt, utan kan också släppa delar av värdena utan att ens behöva sälja. Detta ger flexibilitet som är attraktiv i en investeringsportfölj.

Slutsats

Bitcoin är ett fenomen som har vuxit från en idé på en e-postlista till ett globalt nätverk som hanterar transaktioner värda miljarder dollar. Detta har skett eftersom systemet är öppet och möjliggör gratis deltagande och gratis innovation.

Vi bevittnar en innovationsprocess där både infrastruktur och regelverk snabbt införs och bidrar till ytterligare tillväxt i framtiden.

Institutionella investerare är starkt närvarande och ser värdet av att äga bitcoin som en del av en diversifierad portfölj.

Allt tyder på att bitcoin har kommit för att stanna och att det fortfarande är tidigt. Det finns fortfarande fler människor utanför nätverket än det finns människor i, och det är här den stora potentialen uppåt ligger.

Naturligtvis finns det en risk med att investera i bitcoin, men de som inte vågar vinner inte heller.

Jan Andreassen och likasinnade människor har min sympati. Det är inte alltid lätt att hänga med i svängarna när du sitter på en kontorsstol och ser världen genom glasögon som har blivit för svaga och lägger dina krafter på att kritisera det du inte förstår.

Torbjørn Bull Jenssen

Den här krönikan publicerades först på Trijo News norska systersajt Kryptografen.

Följ Trijo News på FacebookTwitter och Instagram.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-04-12 12.03.47 - Financial graphics concept for a news article about Hong Kong-listed Bitcoin ETFs unlocking up to $25 billion in demand
DALL·E 2024-04-10 09.33.14 - A digital artwork depicting the growth of cryptocurrency in Germany without any logos
DALL·E 2024-04-09 07.25.44 - A conceptual business office scene illustrating the themes of inflation and artificial intelligence

Ta del av de senaste nyheterna.