Tillåt folket att fly inflationen

Martin Byström

martin.bystrom@trijo.co

Medborgare över hela världen söker skydd från den inflation som centralbankernas ansvarslösa penningpolitik har skapat. Många vänder sig till Bitcoin för att skydda sina besparingar och inkomster från det urholkande värdet av traditionella valutor. Men deras försök att fly inflationen möter motstånd från både banker och myndigheter, som inte verkar vilja göra det enkelt för medborgare att hitta alternativa sätt att bevara sitt kapital.

ANNONS

Inflationen driver medborgare mot Bitcoin

Inflation är en process där pengars köpkraft minskar över tid på grund av en ökning av prisnivån för varor och tjänster. Den ansvarslösa och penningtrycksglada penningpolitiken från centralbanker har lett till att inflationen ökar, vilket i sin tur får allvarliga konsekvenser för medborgarna. Många inser nu att deras besparingar och inkomster förlorar värde mycket snabbare än tidigare och söker efter alternativa sätt att skydda sitt kapital.

Bitcoin har sedan sin uppkomst 2009 blivit ett alltmer populärt alternativ för många som vill undkomma inflationens grepp. Det syns inte minst i länder som Libanon, Nigeria och i allra högst grad i Argentina som nu ännu en gång går igenom en period med inflation på över 100 procent per år.

Västvärlden har varit mer eller mindre immun mot hög inflation de senare decennierna fram tills nu. För merparten av svenskarna är hög inflation tillsammans med höga räntor något helt nytt.

Motstånd från banker och myndigheter

Trots att Bitcoin erbjuder en lösning för medborgare som vill skydda sig mot inflationen, möter de motstånd från både banker och myndigheter.

Svenska kryptobolag, som Trijo, Bt.cx och Safello, har drabbats av detta motstånd. Trots att bolagen är registrerade hos Finansinspektionen och aktivt jobbar med att bekämpa penningtvätt har bankerna avslutat deras Swish-tjänster och i Trijos och Bt.cx:s fall även deras svenska bankkonto.

Denna typ av agerande från banker och och tyst acceptans av myndigheter gör det svårare för medborgare att köpa Bitcoin, vilket i sin tur försvårar deras försök att fly inflationen.

Det är viktigt att ifrågasätta varför dessa institutioner motarbetar medborgares strävan efter ekonomiskt skydd och frihet. Liknande händelser sker just nu också i USA där Operation Chock Point 2.0 syftar till att försvåra för kryptobolag att komma åt basala banktjänster.

Bitcoin är inte bubblan – det är nålen

Det politiker och centralbanker inte säger är att inflationen är här för att stanna. Den är inte övergående. Att återgå till ett mål på 2 % inflation kommer inte att hända. Snart kommer centralbanker gå ut och informera att deras inflationsmål tillfälligt kommer att höjas till 3-5 procent. De behöver en lång period av negativa realräntor för att pysa ur den enorma lånebubblan som skapats de senaste åren.

I ett sådant scenario kan inte människor låtas fly till alternativa tillgångar utanför det repressiva finansiella systemet. Bitcoin är ett problem för det ger människor en utväg.

Vi kan tyvärr inte rädda alla. Man köper bitcoin till det priset man förtjänar. Försäkringar verkar alltid dyra fram tills man behöver dem. Men bitcoin kan vara din bästa försäkring de närmsta åren för att fly inflationen.

““First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you , then WE win.”

Följ Trijo News på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Kom igång

Relaterade artiklar

Ta del av de senaste nyheterna.