Så mycket kan en bitcoin kosta i mars 2020 – om kursen följer samma mönster som vid tidigare rusningar

Bitcoin kan nå över 330 000 dollar innan mars 2020, skriver Totte Löfström, vd för Trijo News.

Bildkälla: Trijo News

KRÖNIKA. Bitcoins kraftiga prisuppgångar det senaste halvåret kan vara början på nästa ordentliga tjurrusning för kryptovalutan. Och nästa pristopp kan bli riktigt hög, i alla fall om utvecklingen följer samma mönster som vid de tidigare prisrusningarna 2011, 2013 och 2017, skriver Trijo News grundare och vd Totte Löfström.

ANNONS

Den 9 mars 2020 kommer en bitcoin vara värd 330 486 dollar. I alla fall om prisutvecklingen följer samma mönster som vid de tidigare prisrusningarna vi såg 2011, 2013 och 2017.

Men låt oss börja med att titta på datan som ligger till grund för uträkningen:

Datum: Kurs: Förändring (%):
Botten: 3 oktober 2010 $0,06
Toppen: 9 juni 2011 $28,92 +48 200%
Botten: 18 november 2011 $2,05
Toppen: 9 april 2013 $230,00 +11 220%
Botten: 5 juli 2013 $66,34
Toppen: 4 december 2013 $1 147,25 +1 729%
Botten: 24 augusti 2015 $209,13
Toppen: 17 december 2017 $19 343,04 +9 249%
Botten: 16 december 2018 $3 229,17
I dag: 26 juni 2019 $12 400,00 +384%

I korta drag sammanfattar tabellen samtliga tidigare prisrusningar vi sett för bitcoin sedan kryptovalutan uppfanns för drygt tio år sedan. Vi kan också se vad botten och toppen för respektive rusning var, samt vilket datum topparna och bottnarna nåddes. Men än mer intressant är förändringen mellan varje botten och nästkommande topp. Detta anges i procent i kolumnen längst till höger i tabellen.

Med hjälp av dessa siffror kan vi räkna ut medianen för hur många procent en prisrusning i bitcoin innebär: 10 234 procent. Ett problem med att räkna på detta sätt är dock att två av siffrorna i tabellen sticker ut genom att vara mycket högre (48 200 procent) och mycket lägre (1 729 procent) än resterande ökningar. Genom att använda oss av medianen i stället för genomsnitt kommer vi runt problemet till viss del, men då urvalet är minst sagt begränsat (endast fyra tillfällen) bör man ändå ta resultatet med en nypa salt.

330 486 dollar?

Nåväl, om vi antar att den rusning vi är inne i just nu kommer att följa samma mönster och öka med 10 234 procent från den botten på 3 229 dollar vi såg 16 december förra året kan vi dra slutsatsen att en bitcoin kommer att kosta 330 486 dollar nästa gång vi når toppen.

153 834 dollar?

Ytterligare ett sätt man kan räkna på är att jämföra förhållandet mellan alla tidigare toppar. Alltså hur många procent högre en av topparna är jämfört med tidigare toppar.

Till exempel ökade priset med 1 686,04 procent från toppen på 1 147 dollar den 4 december 2013 till nästa topp på 19 343 dollar den 17 december 2017. Räknar man ut medianen för samtliga skillnader mellan toppar hittills får vi fram att vi kan förvänta oss en ökning på omkring 795 procent jämfört med den förra toppen. Det ger oss resultatet att nästa topp kommer att landa på 153 834 dollar per bitcoin.

58 542 dollar?

Vill man i stället räkna väldigt konservativt kan man använda den lägsta procentuella förändringen från tidigare rusningar, 1 729 procent. Om priset på en bitcoin skulle öka med 1 729 procent från den förra botten på 3 229 dollar skulle det innebära att priset toppar på 55 844 dollar per bitcoin.

Det är dock värt att komma ihåg att detta resultat baserar sig på sämsta möjliga scenario och därför sannolikt är en grov underskattning.

Nästa topp kan nås i mars 2020

En annan intressant slutsats man kan få fram av tabellen ovan är hur lång tid det normalt tar från att bitcoin når en botten, tills priset når nästa topp. Även här spretar siffrorna en del, men i genomsnitt tar en botten till toppen-cykel 449 dagar. Om vi då antar att den förra botten var på 3 229 dollar den 16 december 2018, så innebär det att vi nu är 193 dagar in i den cykel som kommer att sluta med att vi når nästa topp runt den 5 mars 2020.

Med samma matematik kan vi också räkna ut att nästa botten bör inträffa någon gång i början av januari 2021.

Slutsats

Om den här upplagan av prisrusning för bitcoin håller i sig och följer samma mönster som de tidigare rusningarna vi har sett, kan vi alltså gissa att nästa topp kommer att inträffa i början av mars 2020 och nå någonstans mellan 55 000 dollar och 330 000 dollar.

Vi kan också dra slutsatsen att den excentriske cybersäkerhetspionjären och kryptoprofilen John McAfee kommer att behöva äta upp sin egen penis ”on national television”, då bitcoinpriset troligen inte kommer att nå så högt som till 500 000 dollar innan den 17 juli 2021.

Totte Löfström,
Vd för Trijo News
Twitter: @TotteLofstrom
Facebook: /tottelofstrom

Vill du skicka in en debattartikel till oss? Mejla den till [email protected].

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

-0,25% (3)
4f112ab0-eb10-4201-ab3f-b0b9a3a6f9a1
DALL·E 2024-05-15 12.01.23 - Horizontal image depicting a corporate office environment with a large, modern boardroom

Ta del av de senaste nyheterna.