Lär dig av Warren Buffett – Köp Bitcoin

Bildkälla: Trijo News

Warren Buffett är känd som en av världens bästa investerare och har full koll på riskhantering. Hans inställning skiljer sig stort från de etablerade ”sanningarna” som bl.a. sprids av svenska myndigheter. Trijo förklarar här varför Buffetts syn på risk utgör ett mycket bra argument för att köpa Bitcoin – även om han själv sannolikt inte skulle hålla med.

ANNONS

I dessa turbulenta tider blir det allt tydligare att de ”sanningar” som funnits om risk och vad som är ”säkra” investeringar nog inte vara så sanna som man trott.

Lågriskinvesteringar har visat sig innebära hög risk

Exemplen är många. Det är ett gäng regionala banker i USA som fått enorma problem, till stor del då de haft ett stort innehav av statspapper, som ansetts vara lika säkra som kontanter enligt reglerna för hur man värderar risk.

Vidare kan vi se att pensionsförvaltaren Alecta, som ju har hand om mängder av människors framtida inkomst, varav många av de inte ens själva valt Alecta utan blivit kund hos dessa indirekt. Det var nog ingen av kunderna som hade trott att den svenska pensionsgiganten valt att spekulera miljarder i amerikanska nischbanker.

Fastigheter anses också utgöra ett av de ”säkra” tillgångsslagen, i synnerhet då samhällsnyttiga fastigheter med kommuner och regioner som långsiktiga hyresgäster. Det är då lätt att tro att ett företag som SBB, som just ägnar sig åt detta och som har hundratusentals andra aktieägare, nog tillhör ett av de ”säkra” korten. Men det har framkommit att det snarast verkar ha varit ett korthus vars affärsmodell byggt på en fantasi om låga räntor byggt på Riksbankens prognoser.

Slutsatsen man dra av ovanstående är att risk är väldigt svårt att bedöma innan, och de sätt vi avgör vad som är riskabelt och inte är långt ifrån träffsäkra.

Är volatilitet verkligen ett bra mått för risk?

Ett vanligt sätt att bedöma risk för investeringar är att mäta volatiliteten, dvs. hur mycket kursen svänger. Hög volatilitet anses utgöra hög risk och detta är också ofta det som anges när myndigheter uttalar sig om hur man bör agera, inte minst när det gäller bitcoin. I princip samtliga kritiker av Bitcoin avråder från investeringar i Bitcoin just pga. att volatiliteten är hög.

Detta är dock ett väldigt trubbigt verktyg för att avgöra risk, och ingen mindre än Warren Buffett själv avfärdar detta helt. Nedanstående är ett par citat av honom:

”Den sanna investeraren välkomnar volatilitet” – The true investor welcomes volatility

“Som investerare älskar du volatilitet. Du älskar tanken på vilda svängningar då det innebär att fler saker kommer att vara felaktigt prissatta”
(”As an investor, you love volatility. You love the idea of wild swings because it means more things are going to get mispriced.”)

“Om investeraren skräms av prisvolatilitet och felaktigt ser detta som ett mått på risk kan han, ironiskt nog, i slutändan göra väldigt riskabla saker.
(“If the investor fears price volatility, erroneously viewing it as a measure of risk, he may, ironically, end up doing some very risky things.”)

Buffett är knappast känd för omdömeslösa högriskinvesteringar, så kanske skulle de myndigheter som anför volatilitet som nackdel för Bitcoin läsa lite mer av Buffett. Det ska sägas att Buffett på intet sätt förespråkar Bitcoin, men det beror på het andra saker än dess volatilitet.

Ett förbättrat mått för risk leder till avkastning

Buffett förstår såklart att kortsiktiga rörelser inte har någon som helst betydelse för huruvida en investering är god eller inte och anger istället följande som beskrivning för vad som utgör risk:

the probability – the reasoned probability – of that investment causing its owner a loss of purchasing-power over his contemplated holding period.”

Hans fokus för att avgöra risk ligger således på sannolikheten att tappa köpkraft.

Att äga svenska kronor är förenat med hög risk

Att äga svenska kronor (och andra fiatvalutor) är utan tvekan en hundraprocentig garanti för att tappa köpkraft, och bör således anses utgöra väldigt hög risk. Ser man å andra sidan på Bitcoins utveckling sedan start har köpkraften bara ökat på sikt. Med Buffetts sätt att se på risk är alltså detta en mycket lägre risk än att äga svenska kronor.

Det kan vara bra att ha ovanstående i åtanke när diverse representanter från bankväsende och myndigheter bestämt avråder från Bitcoin på grund av dess prissvängningar.

Nä, lyssna på Buffett – Köp Bitcoin och minska din risk.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-06-25 10.06.20 - A horizontal image depicting a government building with a focus on cryptocurrency elements
DALL·E 2024-06-20 12.04.17 - A central image featuring the Trijo logo surrounded by the symbol for Aptos (APT)
DALL·E 2024-06-18 13.41.08 - Bitcoin miners in a large data center selling their bitcoin

Ta del av de senaste nyheterna.