Japan springer i cirklar runt Europa när det kommer till kryptovalutor

Bildkälla: Shutterstock

Trijo News

info@trijo.co

KRÖNIKA. Efter att Japans största kryptobörs återigen blev hackad fick myndigheterma nog och agerade. I stället för att uppfinna hjulet igen bör vi höja blicken och förhoppningsvis kan vi ta lärdom av deras misstag.

Många förknippar nog Japan med ett modernt och välutvecklat samhälle i framkant. Detta stämmer långt ifrån på alla områden, men vad gäller kryptovalutor är Japan definitivt ett föregångsland som kommit mycket längre än de flesta. Där har bitcoin officiellt klassats som ett lagligt betalmedel.

Myndigheterna har alltså länge sett fördelarna med kryptovalutor, uppmuntrat företagande och innovation och intagit en tillåtande attityd.

När det stod klart att Japans största kryptobörs Coincheck, belägen i Tokyo liksom Mt. Gox var, hade hackats kände sig myndigheterna tvungna att agera. Inte så konstigt med tanke på att de själva hade omfamnat branschen och licensierat börsen i fråga, som dessutom i sin marknadsföring riktat sig mot “vanligt folk”.

ANNONS

Många brister i branschen

Myndigheterna har sedan dess haft branschen under uppsikt och dessvärre upptäckt stora brister hos flera aktörer. Att företagen ska ha adekvata metoder att förhindra penningtvätt (KYC och AML) kan man förstås ha personliga åsikter om, men upptäckten att företagen inte i tillräcklig utsträckning skiljer på sina kunders tillgångar och sina egna är oerhört illa.

Ovanstående gällde för övrigt de licensierade börserna. Bland de oregistrerade fann man än värre saker då många snarast verkade använda kundernas tillgångar som en extra spargris och uppvisa skrämmande lågt intresse för säkerhet. Dessutom verkade företagen ha problem att ens förstå de problem och åtgärder som myndigheterna lade fram.

Japan är ett land känt för en bra bolagsstyrning och regelefterlevnad. Trots detta uppstår och pågår oacceptabelt agerande i branschen. Man vågar knappt föreställa sig vad som sker på andra platser i världen.

Branschen självreglerar

Nu har branschens aktörer själva börjat inse att de måste agera (om inte annat för att undvika fler regleringar) och bildade branschorganisationen JVCEA (Japan Virtual Currency Exchange Association).

Även om juridiskt erkännande ännu saknas och intern käbbel fortfarande sker är detta ett steg i rätt riktning. Det ligger faktiskt i branschens eget intresse att säkerställa att de åtminstone följer samma självklarheter som i andra branscher, såsom att förhindra att anställda utnyttjar insiderinformation.

Det finns inget skäl att tro att Japan gör allt rätt, men låt oss undvika att uppfinna hjulet på nytt och låt oss följa den japanska utvecklingen noga. Än så länge är branschen inte särskilt utvecklad i våra regioner, men förhoppningsvis är den ansvarsfull (och smart) nog att föregå eventuella problem och verka för samarbete, inbördes kontroll och en sund bolagsstyrning.

Lyckas man med detta får man nöjda myndigheter och kunder, vilket förstås gynnar hela branschen.

Trijo News

Vill du skicka in en debattartikel till oss? Mejla den till info@trijo.co.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Kom igång

Relaterade artiklar

Ta del av de senaste nyheterna.