Först skrattade de, sen ville de förbjuda − nu köper de riktigt stora spelarna bitcoin

Trijo News skriver om att många internationella företag nu intresserar sig för kryptovalutor.

Bildkälla: Trijo News

KRÖNIKA. Det dåliga rykte som kryptovalutor har haft börjar försvinna. Flera saker pekar nu på att vågskålen har tippat över till fördel för kryptovalutorna, skriver Trijo News

ANNONS

Många förknippar nog ännu bitcoin och andra kryptovalutor med skumraskaffärer för samhällets mer ljusskygga hörn. Gång på gång hörs varningsrop om kurskollaps och konkurser för de företag som är verksamma i branschen, samt om återkommande problem med hackning och bedrägerier. Saker som gör tillvaron osäker för investerare.

På senare tid har det dock, åtminstone delvis, blivit nytt ljud i skällan. Kryptovalutorna släpps allt mer in i finrummen och vågskålen har tippat över till fördel för kryptovalutorna.

Ökat intresse hos investmentbankerna

Bland de kritiska rösterna, som fortfarande är många till antalet, dyker fler och fler tecken upp på att tillvaron för kryptovalutor håller på att ändras. Detta beror dels på att den allmänna kunskapsnivån sakta men säkert har ökat, vilket gör att de återkommande felaktiga uttalandena om till exempel bitcoins anonymitet har allt svårare att få fäste. Fortsätter denna utveckling är det snart enbart de med ekonomisk vinning på att motarbeta bitcoin kvar på motståndarsidan. Denna teknikfientliga inställning är knappast till gagn för världens ekonomiska utveckling och får snarast ses som kapitalförstöring.

Myndigheter i Hong Kong släppte nyligen en rapport som tonar ned risken för kriminell aktivitet sammankopplad till kryptovalutor. Även från amerikanska myndigheter har positiva tongångar hörts vad gäller kryptovalutor och dess framtida möjligheter. Man får anta att dessa har dragit sina slutsatser efter grundliga undersökningar utan förutbestämda meningar, något som återkommande verkar vara en bristvara hos kritiker. Warren Buffett, som i många avseenden är en mycket respektabel och kunnig person, får ställa upp som exempel då han fastslår dödsdomen för bitcoin, för att i nästa andetag uppge att han faktiskt inte har någon kunskap i ämnet.

De flesta vanliga affärsbanker visar dock ännu inga tecken på att mjukna i sin otillåtande attityd mot kryptovalutor, med kundernas bästa som förevändning. Trijo News har till exempel rapporterat om svårigheterna för kryptorelaterade företag att få tillgång till basala banktjänster. Däremot verkar de banker som till större del ägnar sig åt investeringsverksamhet ha en mer pragmatisk syn på det hela. På senare tid har det till och med ryktats om att de ska börja ägna sig åt kryptohandel, nu senast Goldman Sachs.

Kovändningen av JP Morgans vd Jamie Dimon, där han gick från att kalla bitcoin en klar bluff till att sedan ta tillbaka uttalandet, åskådliggör hur personer i höga positioner gör förhastade och oinformerade uttalanden i ämnet. Detta, får man anta, med den egna plånboken som största drivkraft då investmentbankers främsta kännetecken knappast är att ha allmänhetens bästa i åtanke.

Det framkom för övrigt nyligen att Deutsche Bank, med uppåt 150 verksamma år i bagaget, fick se sin lönsamhet understiga den hos kryptobörsen Binance, som endast funnits sedan 2017.

Förändringens vindar blåser

Ännu en sak som pekar på att vågskålen har tippat över till kryptovalutornas fördel är att kapital nu även strömmar från kryptobranschen in i samhället i form av investeringar. Ett exempel på detta är att Binance har gjort miljoninvesteringar i Bermuda, med jobbtillfällen som följd. Dessutom lockar kryptobranschen till sig allt fler yrkesverksamma från den övriga finansbranschen, vilket naturligtvis också befäster det ökade intresset – och förtroendet – för kryptovalutor.

Alla som är involverade i kryptovalutor har märkt av vilken inverkan politiken har på kurserna. Det finns nu skäl att tro att förhållandet även blir det motsatta. Venezuela erbjuder nämligen en 30-procentig rabatt på sin olja – förutsatt att man betalar med deras kryptovaluta, El Petro. Vid en första anblick verkar detta kanske inte som en avgörande händelse, men betänk då vad som händer om eller när Ryssland gör detsamma med sin kommande kryptovaluta för att kringgå rådande sanktioner. Ett sådant scenario lär i förlängningen ha stor inverkan på oljepriset med stora ekonomiska och politiska följder.

De negativa tongångarna vad gäller kryptovalutor får alltså mer och mer konkurrens från motsatt håll. Förändringarnas vindar verkar onekligen blåsa för kryptovärlden och många järtecken visar på att vågskålen nu tippat över till kryptovalutornas fördel.

Trijo News

Vill du skicka in en debattartikel till oss? Mejla den till [email protected].

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

DALL·E 2024-06-25 10.06.20 - A horizontal image depicting a government building with a focus on cryptocurrency elements
DALL·E 2024-06-20 12.04.17 - A central image featuring the Trijo logo surrounded by the symbol for Aptos (APT)
DALL·E 2024-06-18 13.41.08 - Bitcoin miners in a large data center selling their bitcoin

Ta del av de senaste nyheterna.