Arcane-vd:n: Farhågorna om bitcoins energiförbrukning är kraftigt överdrivna

Arcane-vd:n: Farhågorna om bitcoins energiförbrukning är kraftigt överdrivna

Bildkälla: Trijo News

DEBATT. Torbjørn Bull Jenssen, vd för Arcane Crypto: ”Om man ska bedöma energiförbrukningen för bitcoin är det viktigare att diskutera samhällseffekter än antalet kilowatt.”

ANNONS

Det skrivs ständigt om hur mycket energi som går åt för att säkra bitcoin och andra blockkedjebaserade system. Jämförelsen görs ofta mot små länder, som till exempel artiklar där strömförbrukningen för bitcoin jämförs med den för Finland. Denna typ av jämförelse är dock mycket missvisande.

Bitcoins energiförbrukning är minimal i ett globalt sammanhang

Huvudproblemet är inte den stora osäkerheten i sådana uppskattningar, utan bilden som skapas av att det handlar om extrema mängder energi. Det är det inte. Om vi ​​använder Digiconomists uppskattningar som grund använder bitcoin runt 200 TWH årligen (osäkerheten är dock stor: en lägre uppskattning ger 50 TWH). Det motsvarar cirka 0,1 procent av världens energiproduktion. 99,9 procent av energin går inte till att utvinna bitcoin.

Vidare bedömer International Energy Agency att den globala elförbrukningen kommer att öka med cirka fem procent 2021 och fyra procent 2022, alltså 50 gånger mer än bitcoins andel av den totala energiförbrukningen. Bitcoins totala konsumtion är alltså mindre än ett avrundningsfel i de årliga tillväxtberäkningarna.

Energiförbrukningen vid mining kommer från underutnyttjade kraftkällor

Ett annat problem är att de som kritiserar energiförbrukningen implicit antar att all energi är lika mycket värd, att energi är en global vara som fritt kan utnyttjas som man vill. Så är det inte heller. Som vi har sett med de enorma skillnaderna i regionala elpriser i Norge är det dyrt att transportera energi, även inom ett litet och välutvecklat land. Det finns ett antal flaskhalsar som gör att stora energiresurser mer eller mindre fastnar. Det är denna energi som är billigast, den som annars skulle gå till spillo.

Marknadskrafterna gör att det över tid är dessa källor som kommer att dominera bitcoin- och annan kryptovalutamining. Anledningen till detta är enkel: mining är en flexibel aktivitet som kan utföras var som helst i världen.

Ett exempel på detta är så kallad ”flare mining” i USA som till exempel företaget Equinor utforskar. Gasfacklingen (den industriprocess som innebär att bränna överskottsgas på oljefält) i samband med oljeprospektering i USA står för endast 13 procent av den globala omfattningen, och representerar fortfarande en energiförlust lika stor som den totala energiförbrukningen för bitcoin. Nu används mer och mer av denna energi av företag som Upstream Data för att säkra bitcoins blockkedja genom mining.

Energiförbrukningen ökar inte med antalet transaktioner

Även om bitcoins totala energiförbrukning är minimal i ett globalt sammanhang så är det fortfarande en hög förbrukning per transaktion jämfört med dominerande betalnätverk som till exempel Visa. Detta är dock en missvisande jämförelse. Energiförbrukningen i bitcoin är en fast kostnad för att säkra systemet, inte en kostnad per transaktion. Det gör att antalet transaktioner kan öka, utan att energiförbrukningen ökar.

Med batchning av transaktioner och system som Lighting Network kan bitcoin skalas upp till miljontals transaktioner per sekund, med nästan noll ökning av energiförbrukningen. Detta är en viktig aspekt att vara medveten om ifall man försöker se på de samhälleliga fördelarna med bitcoin avseende resursanvändning, vilket egentligen är det enda meningsfulla sättet att bedöma energiförbrukningen.

Allt vi människor gör använder energi, och bitcoin är inget undantag. Bitcoin ger oss ett gratis, öppet, monetärt nätverk, oberoende av stater och enskilda aktörer – ett internet för pengar. Detta kan ha ett enormt värde för miljarder människor och företag världen över. Om man ska bedöma energiförbrukningen för bitcoin är det viktigare att diskutera samhällseffekter än antalet kilowatt.

LÄS ÄVEN: Nu blir Trijo ännu bättre – svenska kryptobörsen sänker priserna

Det finns inga enkla lösningar, bara avvägningar

Artikeln borde kanske ha stannat i avsnittet ovan, men det finns en sista punkt jag tycker det är viktigt att beröra. Det är många som ser nyttan med öppna blockkedjor och kryptovalutor, men samtidigt är negativa till energiförbrukningen. Bland dessa har det vuxit fram en berättelse om att man blir av med energiförbrukningen genom att gå över till ett så kallat “proof of stake”-system, ett sätt att säkra blockkedjan utan att använda energi. Det hade varit fantastiskt om det var så enkelt, men som med alla enkla lösningar är det en illusion.

För det första är det viktigt att vara medveten om att det är just kostnaden för resurser i samband med energiförbrukning som gör bitcoin säker, utan att ha betrodda mellanhänder. Det är inte en olycklig bieffekt, utan kärnan i innovationen. Resurskostnaden är måttet på det pris en angripare måste betala för att manipulera systemet.

I teorin kan man gå över till en annan kostnad än el – till exempel inlåsning av kapital (proof of stake) som annars kunde ha investerats – men man kan inte ta bort kostnaden. Proof of stake kan alltså inte ta bort resursanvändningen ur ett socioekonomiskt perspektiv, bara förändra vilken resurs samhället använder.

Vidare är det viktigt att vara medveten om att det finns stora skillnader i säkerhetsmodellen för “proof of work” (mining) och proof of stake, utan att jag går in på dessa i detalj här. Proof of stake är med andra ord inte ett perfekt substitut, och det är intressant att notera att ethereum fortfarande inte har gått över till proof of stake, trots att detta har varit ett kärnfokus i flera år. Det är inte för att de inte vill, utan för att de ännu inte vet hur de ska göra det säkert.

Oavsett vilket är det samhällsnyttan med dessa system som kommer att vara avgörande för om de kommer att föra världen framåt eller inte. Energiförbrukningen är försumbar jämfört med de konsekvenser bitcoin och kryptovaluta kan få, på gott och ont.

Följ Trijo News på FacebookTwitter och Instagram.

Följ Trijo News på FacebookTwitterInstagram och Youtube.

Dags att börja spara i bitcoin?

Hos Trijo får du Sveriges lägsta avgifter och går från registrering till bitcoin i plånboken på under 60 sekunder.

Andra nyheter

-0,25% (3)
4f112ab0-eb10-4201-ab3f-b0b9a3a6f9a1
DALL·E 2024-05-15 12.01.23 - Horizontal image depicting a corporate office environment with a large, modern boardroom

Ta del av de senaste nyheterna.